Stará Kremnička - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zastávka Stará Kremnička leži na neelektrifikovanej trati č. 171 (Zvolen - Diviaky) medzi žst. Hronská Dúbrava a žst. Kremnica.

Automatické hradlo AH 88 Stará Kremnička leží v km 235,985. Je pridelené k ŽST Hronská Dúbrava.

Zastávka Stará Kremnička leží v km 235,985 medzi stanicami Hronská Dúbrava - Bartošova Lehôtka. Administratívne je pridelená k ŽST Hronská Dúbrava. Je komerčne neobsadená. Má čakáreň pre cestujúcich, nástupište v dĺžke 130m.

Príbeh z histórie ŽST

Počas SNP došlo 27. 12. 1944 k havárii vojenského transportu, ktorý viezol nemeckých vojakov aj s muníciou smerom od Kremnice na Lučenec. Vlak od Bartošovej Lehôtky mal križovať v Starej Kremničke vlak, ktorý prichádzal od Hronskej Dúbravy. Rušňovodič upozornil nemeckých vojakov, ktorí mali obsadený aj rušeň, že mu zlyhávajú brzdy. Nemci však upozornenie nerešpektovali a stalo sa to, čomu sa už nedalo zabrániť, hoci vlak celou cestou vydával signál o zastavení všetkými prostriedkami. V Starej Kremničke bolo postavené na koľaj s odvratom, kde mal vlak zastaviť. Rýchlosťou 100 km/hod vlak prerazil tupík a narazil na skalu. Celý začal horieť a podľa pamätníkov munícia ešte vybuchovala dva dni . Horiaci vojaci utekali dolu svahom, aby sa v Rudnici (potok) mohli uhasiť. Pri tejto nehode údajne zahynulo 374 nemeckých vojakov a aj celý vlakový a rušňový personál. Vojaci údajne majú byť pochovaní v hornej časti cintorína v Kremnici.  Iný zdroj však uvádza, že telá boli odvezené a pochované na dnes neznámom mieste.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
146 kB
17.4.2020

Galéria objektu