Rišňovce - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Horné Rišňovce

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Rišňovce leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Leopoldova.
Po postavení trate mala dopravňa názov Horné Rišňovce. Po zlúčení obcí Horné a Dolné Rišňovce v roku 1925, nesie názov Rišňovce.

V železničnej stanici zaúsťuje do koľaje č. 1 výhybkou č. 9 vlečka SLOVNAFT, a.s. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 14,603.

Cestovné lístky

JPG
JPG
277 kB
26.3.2009

Galéria objektu