Kremnické Bane - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

770 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 6    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Kremnické Bane leží na trati ŽSR č. 171 Zvolen - Horná Štubňa - Diviaky. V roku 1938 bola stanica prestavaná a rozšírená.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Zvolena

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Kremnické Bane leží v km 262,522 jednokoľajnej trate Zvolen nákl. st. – Vrútky, ktorá je v úseku Zvolen nákl. st. – Hronská Dúbrava a Horná Štubňa – Vrútky dvojkoľajná. V úseku Martin – Vrútky a Zvolen –
Hronská Dúbrava je elektrifikovaná.
Je nesamostatnou stanicou pridelenou k žst. Horná Štubňa.
Zmiešanou podľa povahy práce, medziľahlou po prevádzkovej stránke.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Turček leží v km 267,746 medzi stanicami Kremnické Bane – Horná Štubňa.

Nástupištia

V stanici sú dve vyvýšené nástupištia. Jedno je pri koľaji č.3 v dĺžke 120 m, druhé pri koľaji č.1 v dĺžke 120 m. V úrovni koľají č. 5 a 3 sú prechodové mostíky, slúžiace pre prechod cestujúcich a vozíkov k vlakom a od vlakov. Stanica má jeden východ, ktorý je zároveň príchodom pre cestujúcich a to medzi staničnou budovou a skladom tovaru.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Kremnické Bane je vybavená zabezpečovacím zariadením 2. kategórie elektromechanické zabezpečovacie zariadenie. Hlavné návestidlá sú závislé na polohe všetkých prechodených a odvratných výhybiek a sú ním vylúčené všetky súčasne zakázané vlakové cesty.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Kremnica – Kremnické Bane je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie obojsmerný hradlový poloautomatický blok.
V medzistaničnom úseku Kremnické Bane – Horná Štubňa je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie obojsmerný hradlový poloautomatický blok.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Stanica má výpravné oprávnenie pre podaj a dodaj vozňových zásielok vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy.
Stanica má jednu bočnú rampu v dĺžke 70m pri koľaji č.5. Obsluha bočnej rampy sa vykonáva z manipulačnej koľaje č.5. Pre nakládku a vykládku vozňových zásielok prepravcu závodu Elka je na kremnickom zhlaví pri koľaji
č.5a skladisko. Prístup k skladisku je od štátnej cesty č.65.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
303 kB
24.6.2009

Galéria objektu