Zajačie - Hlásnica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Zrušenie objektu

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Hlásnica Zajačie sa nachádzala v km 17,892 trate ŽSR 141 Leopoldov - Kozárovce, v medzistaničnom úseku Rišňovce - Hlohovec. Obsluhovala PZM v kilometri 17,472; 17,897 a 18,398.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.