Bartošova Lehôtka - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 5    Odstavné: 1    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Bartošova Lehôtka leži na neelektrifikovanej trati ŽSR č. 171 Zvolen - Diviaky, medzi žst. Hronská Dúbrava a žst. Kremnica.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Zvolena

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Bartošova Lehôtka leží v km 241,664 jednokoľajnej trate Zvolen nákl. st. – Vrútky, ktorá je v úseku Zvolen nákl. st. – Hronská Dúbrava a Horná Štubňa – Vrútky dvojkoľajná. V úseku Martin – Vrútky a Zvolen – Hronská Dúbrava je elektrifikovaná.
Je nesamostatnou stanicou pridelenou k ŽST Hronská Dúbrava. Zmiešanou podľa povahy práce, medziľahlou po prevádzkovej stránke.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Jastrabá leží v km 243,800 medzi stanicami Bartošova Lehôtka – Kremnica. 
Automatické hradlo AH 88 Stará Kremnička leží v km 235,985.
Zastávka Trnavá Hora leží v km 230,550 medzi stanicami Hronská Dúbrava - Bartošova Lehôtka. 
Zastávka Stará Kremnička leží v km 235,985 medzi stanicami Hronská Dúbrava - Bartošova Lehôtka.

Nástupištia

V stanici sú vyvýšené nástupištia pri koľajách č.1,2,3 v dĺžke 200m. Oproti prijímacej budovy sú cez všetky koľaje prechody pre cestujúcich a zamestnancov.

Zabezpečovacie zariadenie v stanice

Železničná stanica Bartošova Lehôtka je vybavená zabezpečovacím zariadením 3.kategórie elektrodynamické zabezpečovacie zariadenie. Hlavné návestidlá sú závislé na polohe všetkých prechodených a odvratných výhybiek a výkoľajok, ako aj na voľnosti vlakovej cesty. Zabezpečovacie zariadenie vylučuje všetky zakázané jazdné cesty. 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Bartošova Lehôtka – Kremnica je traťové zabezpečovacie zariadenie 2.kategórie obojsmerný hradlový poloautomatický blok.
V medzistaničnom úseku Bartošova Lehôtka – Hronská Dúbrava je Automatické hradlo AH 88 Stará Kremnička, ktoré rozdeľuje medzistaničný úsek na dva priestorové oddiely.

 

Mapy a nákresy

JPG
JPG
189 kB
14.3.2009

Galéria objektu