Hlohovec - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

16.12.1897

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 2    Ostatné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Hlohovec leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Hlohovec leží v km 23,080 jednokoľajnej trate Kozárovce - Leopoldov.
Je stanicou :
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
Sídlo prednostu je v ŽST Leopoldov.

Vlečky v železničnej stanici Hlohovec s uzavretou Zmluvou o styku s vlečkou

Vlečka Bekaert Hlohovec, a.s., zaúsťuje v železničnej stanici Hlohovec do koľaje č. 4 výhybkou č. 8 a výhybkou č. 3. Prevádzkovateľom vlečky je MFC, s. r. o., Sereď. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 23,176 a v km 22,438.
Vlečka Saneca Pharmaceuticals, a.s., zaúsťuje v železničnej stanici Hlohovec do koľaje č. 5 výhybkou č. 6. Prevádzkovateľom vlečky je MFC, s. r. o., Sereď. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 22,718.

Hlásnice,(hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Kľačany zastávka leží v km 16,243 medzi stanicami Rišňovce – Hlohovec.
Zastávka Leopoldov zastávka leží v km 26,005 medzi stanicami Hlohovec – Leopoldov.

Nástupištia

Medzi koľajou číslo 3 a 1 je vyvýšené nástupište s betónovými panelmi v dĺžke 300 metrov.
Medzi koľajou číslo 5 a 3 je vyvýšené nástupište typu Tischer vyložené dlažbou v dĺžke 150 m.
Príchod a odchod k nástupištiam je cez nekryté nástupište pred staničnou budovou. Prechody pre cestujúcich a prechody pre vozíky sú v úrovni koľají oproti dopravnej kancelárie v koľaji číslo 5,3 a v úrovni na konci staničnej budovy smerom k Leopoldovu v koľaji číslo 5,3.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Hlohovec je zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie /zjednodušené reléové zabezpečovacie zariadenie bez staničných koľajových obvodov/.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Rišňovce – Hlohovec je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
Medzistaničný úsek Hlohovec – Leopoldov je vybavený obojsmerným traťovým zabezpečovacím zariadením 3. kategórie – systémom AH-2000 bez oddielových návestidiel a prenosových zariadení typu ACS-2000. Voľnosť a obsadenie medzistaničných úsekov je kontrolovaná počítacími úsekmi – počítačom osí.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Koľajové váhy:
Koľajová váha sa nachádza na vlečke BEKAERT s platnosťou železničného váženia.
Rampy:
V stanici je jedna otvorená bočná rampa. Dĺžka rampy je 21,6 m je umiestnená vedľa koľaje číslo 5. Prístup k rampe je z manipulačného priestranstva. Čelná rampa o dĺžke 25 m o celkovej ploche 153 m2 sa nachádza na konci ukončenia koľaje 2b. Prístup k rampe je zo štátnej cesty.
Manipulačné priestory:
V železničnej stanici sa nachádzajú manipulačné priestory vedľa koľají číslo 5 a 7, ktoré slúžia pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je betónové, prístup je z miestnej komunikácie.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
12 kB
11.6.2009

Galéria objektu