Peklo - Hradlo

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Zrušenie objektu

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Ďalšie informácie

Zrušené hradlo.

Hradlo Peklo leží na trati ŽSR č. 171 v km 259,20 medzi tunelmi Kremnický a Blaufuss (Krahule). Najskôr slúžilo len ako hláska a neskôr bolo osadené mechanickými oddilelovými návestidlami s mechanickými predzvesťami. V období medzi rokmi 1996 a 2000 prebiehala postupná likvidácia hradiel na tejto trati a hradlo Peklo bolo medzi prvými zbavené návestidiel a ich príslušenstva (lanovody a ovládacie mechanizmy), zabezpečovacieho a telegrafného zariadenia, avšak jeho budovy ostali stáť dodnes. V tesnom susedstve hradla je (dnes už neprejazdné) priecestie, ktoré bolo do 90-tych rokov osadené mechanickými závorami, ovládanými z hradla Peklo.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu