Turček v km 266,464 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie sa nachádzdza na trati ŽSR 171: Zvolen - Diviaky medzi ŽST Kremnické Bane a ŽST Horná Štubňa v km 266,464 Križuje účelovú cestu. Zabezpečovacie zariadenie PZS 3S s priecestníkmi. Poloha priecestníkov  X-2657 v km 265,730, X-2676 v km 267,618.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu