Fiľakovo - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 8    Manipulačné: 6    Odstavné: 4    Ostatné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Žst. Fiľakovo leží na neelektrifkovanej trati č. 160 (Zvolen os. st. - Košice) medzi žst. Lučenec a žst. Jesenské. Zo žst. Fiľakovo odbočuje trať č. 164 do Somoskoúfajlú MÁV.

Trať 160 je dôležité spojenie Zvolena s Košicami cez Fiľakovo, Jesenské, Rožňavu a Plešivec. Prvý úsek trate, Zvolen - Fiľakovo - Lenártovce, bol otvorený v roku 1873. V roku 1874 sa trať predĺžila do Rožňavy a v roku 1890 bola spojená s Košicami.

Fiľakovo.

Mesto Fiľakovo má bohatú historickú minulosť, na ktorú budujeme budúcnosť. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1246. Pevný hrad s osadou v podhradí už aj v tom období odolával tatárskym nájazdom. Jeho prvým známym majiteľom bol Matúš Csák Trenčiansky. V roku 1423 Fiľakovo ako Oppidum Fylek získava mestské privilégiá. Hrad vlastnili Perényiovci, Ján Jiskra z Brandýsa a neskôr František Bebek. V roku 1554 hrad dobyli Turci, mesto sa stalo sídlom sandžaku, - okupácia trvala 39 rokov. V 16. storočí bolo Fiľakovo remeselníckym centrom regiónu. Najslávnejším obdobím mesta je pravdepodobne 17. storočie, keď sa hrad stal sídlom komitátov Novohrad, Hont, Heveš a Pešť a mal takých slávnych kapitánov ako Tomáš Bosnyák, František Wesselényi a Štefan Koháry II. Hrad aj mesto dal v roku 1682 vypáliť Imrich Thököly. V 18. storočí bolo Fiľakovo poľnohospodárske mesto. V 19. storočí sa stalo okresným mestom, v ktorom sídlili stoličné úrady. Začiatkom 20. storočia bola postavená medzinárodne uznávaná smaltovňa, ktorá priniesla veľké zmeny do života obyvateľov regiónu. Koncom storočia bol podnik pretransformovaný na menšie spoločnosti. V súčasnosti sa pripravuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta súbežne s Územným plánom zóny pre centrum, ktoré je totožné s chráneným územím Národných kultúrnych pamiatok (Fiľakovský hrad a Františkánsky kláštor s kostolom). Mesto Fiľakovo chce v budúcnosti svoje historické a kultúrne dedičstvo zviditeľniť aj v rámci Európskej únie, chce sa aktívne zapojiť do cestovného ruchu. Samotné mesto - s celkovou výmerou katastrálneho územia 1645,90 ha - sa nachádza v južnej prihraničnej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja, v krásnom prírodnom prostredí na okraji Chránenej krajinnej oblasti - Cerová vrchovina. Počet obyvateľov mesta -so zmiešaným národnostným zložením - je 10198. (http://www.filakovo.sk/)

Mapy a nákresy

JPG
JPG
166 kB
14.3.2009

Ostatné prílohy

PDF
PDF
222 kB
7.4.2022

Galéria objektu