Drienovec - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Bývalá stanica, po zdvojkoľajení zastávka sa nachádza na čiastočne zdvojkoľajenej trati ŽSR 160 (Zvolen os.st. - Košice)

Zastávka DRIENOVEC leží v km 31,329 medzi výh. Drienovec a žst.Turňa nad Bodvou. Administratívne je pridelená k žst.Turňa nad Bodvou. Má výpravné oprávnenie pre výpravu cestujúcich, komerčne nie je obsadená. Výpravná budova je pre cestujúcu verejnosť uzatvorená. Prístupová cesta z obce vedie vedľa výpravnej budovy na prvé nástupište. Pre nástup a výstup cestujúcich slúžia vyvýšené nástupištia na vonkajšej strane obidvoch
koľají v dĺžke 250 metrov. Ako útulok cestujúcim slúžia zakryté vchody podchodov na nástupišiach číslo jedna a dva. Prechádzanie na druhé nástupište cez koľaje je umožnené cez priechodové mostíky zabudované v oboch koľajach na začiatku nástupíšť. Nástupištia sú spojené aj podchodom, ktorý je pre zlý technický stav trvalo zatvorený. Na zastávke treba vždy postupovať ako v koľajisku bez podchodov. Na zastávke je vybudovaný staničný rozhlas obsluhovaný zo žst. Turňa nad Bodvou. Nástupište číslo jedna a dva sú osvetlené tromi stožiarovými lampami pri každom nástupišti. Názov zastávky je osvetlený ramienkovým svetlom. Elektrické osvetlenie názvu a nástupíšť zastávky je ovládané časovým spínačom elektrického osvetlenia, ktorý je umiestnený vo výpravnej budove zastávky v bývalej služobnej miestnosti komerčného
pracovníka. Administratívne je pridelená k žst. Turňa nad Bodvou.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu