Dražovce - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Dražovce leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Leopoldova

23. mája 2014 boli v zastávke ukončené práce na odstránení časti stavby dráhy - železničná zastávka a nákladisko Dražovce. Zrušené boli koľaje č. 2 a č. 4 a výhybky č. 1, 2, 3 a 4. Koľajisko bolo zrušené z nasledovných dôvodov: železničný zvršok koľají č. 2 a č. 4 bol v nevyhovujúcom technickom stave, koľajisko bolo dlhodobo nevyužívané a bez nákladnej opravy by už nebolo použiteľné.

Na základe zmeny príslušných Tabuliek traťových pomerov s účinnosťou od 1. 11. 2014 bolo v zastávke zrušené trvalé obmedzenie traťovej rýchlosti (40 km/h, 60 km/h).

Mapy a nákresy

JPG
JPG
131 kB
14.3.2009

Galéria objektu