Beša - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Beša leží v km 20,729 jednokoľajnej elektrifikovanej trate Hronská Dúbrava – Palárikovo, ktorá je v úseku Žiar nad Hronom – Žarnovica dvojkoľajná. Je stanicou nesamostatnou, pridelenou k železničnej stanici Levice. Sídlo prednostu je v ŽST Levice. Je stanicou zmiešanou - podľa povahy práce medziľahlou - po prevádzkovej stránke. 

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Jesenské údolie zastávka leží v km 17,500 medzi výhybňa Pial – ŽST Beša. 
Pozba zastávka leží v km 23,692 medzi stanicami Beša – Podhájska.

Nástupištia

V stanici sú dve vyvýšené nástupištia v dĺžke 213 metrov pri prvej a 151 metrov pri druhej koľaji. Príchod k nástupištiam je od ľavej strany prijímacej budovy. Prechodové mostíky pre cestujúcich a vozíky sú rozmiestnené takto:
 dva v koľaji číslo štyri
 dva v koľaji číslo dva

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Beša je vybavená zabezpečovacím zariadením kategórie II. b TEST 14 s úplným zabezpečením vlakových ciest. Dopravné koľaje a ústredne stavané výhybky sú izolované. 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku výhybňa Pial – Beša - Podhájska je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie (automatické traťové zabezpečovacie zariadenie).

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy:
Jedna bočná rampa v dĺžke 50 metrov pri koľaji č. 4, prístup k rampe je od príchodovej cesty.

Cestovné lístky

JPG
JPG
161 kB
14.3.2009

Galéria objektu