ŽSR 609: Odbočka Vinohrady - Bratislava východ (vchodová skupina)

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky