ASP 09-16

ASP 09-16 CSM - traťová ASP (Plasser & Theurer) pohybujúca sa pri práci plynulo, cyklický pohyb vykonáva len pracovná časť – satelit, spočívajúci na jednej náprave a vedený rámom stroja. Základná časť ASP je podvozková, štvornápravová kĺbovo spojena s jednonápravovým návesom pre prepravu technologického materiálu. Na satelite sú usporiadané podbíjacie agregáty, zdvíhacie a smerovacie zariadenie i zhutňovač štrku za hlavami podvalov. ČSD zakúpili dva stroje (č. 142 v r.1984, TSS H. Králové; č. 162 v r.1987, TSS Hulín), ktoré po rozdelení ostali u ČD. I po 20 rokoch sa jedná o najmodernejšie traťové ASP na ČD/ŽSR.

Technické údaje:

Dĺžka: 27,70 m
Hmotnosť: 60,50 t (ASP č. 162 64,0 t)
Max. rýchlosť: 80 km/h
Pracovný výkon: do 900 m/hod (je závislý na povahe práce)