UNO 80

UNO 80

UNO 80 – Univerzálny NOsič rôznych prídavných technologických zariadení zabezpečujúcich bežnú údržbu a opravy železničného zvršku - výmenu podvalov, nakládku a vykládku rôznych materiálov, kosenie vegetačného porastu v blizkosti trate, (výkopové, vŕtacie, podbíjacie a iné práce). Hncia náprava je štandartne jedna, môžu byť ale obe. Prenos výkonu je hydrostatický. Obsluhu stroja tvorí jeden operátor, v kabíne sú navyše dve sedačky k preprave pomocného personálu.

Technické údaje:

Rázvor: 3 m
Max. sklon: 40 ‰
Max. rýchlosť: 50 km/h