MVV

MVV

MVV 900.1; 900.2 - Mechanizovaný Vykladací Vozeň (výroba MTH) slúži na prepravu sypkých hmôt, najmä na odvoz výzisku pri čistení koľajového lôžka a k vyprázdňovaniu MZV 30.1 resp. MZV 30.2, s ktorými tvoria súpravu mechanizovaných vozňov SMV 1 resp. SMV 2. MVV je postavený na spodku vozňa r. Eas-u a nemá vlastný pohon pojazdu. Ťažnú silu a elektrickú energiu zaisťuje napr. PA 300. Otoč dopravníku je na obe strany 90° a materiál môže odhadzovať do vzdialenosti 8 m.

Technické údaje pre MVV 900.1 i 900.2:

Dĺžka: 14,04 m
Nosnosť: cca 25 t
Hmotnosť: cca 40 t
Max. rýchlosť: 80 km/h