DELČ

DELČ 800

DELČ 800 - Diesel ELektrická Čistička vyrábaná v MTH (prototyp v r. 1974) určená k plnoprofilovému čisteniu koľajového lôžka. Je tvorená vzhľadovo súmerným rámom, uloženým na dvoch podvozkoch z rušňa r. T 458. Na rozdiel od prototypu, ktorý mal na koncoch umiestnené kabíny s elektrickým agregátom (predná) a hydraulickým agregátom (zadná), sú pri sériovo vyrábaných strojoch obe strojovne zhodné. Atypickým prvkom tejto čističky je použitie rotačného sita v snahe zvýšiť pracovný výkon. Toto riešenie sa v praxi ukázalo ako „kontroverzné“, keďže kvalita prečistenia závisela okrem objektívnych faktorov taktiež na prístupe obsluhy.

Technické údaje:

Dĺžka: 24,3 m
Hmotnosť: cca 83 t
Max. rýchlosť: 70 (80) km/h (vo vlaku)
Toretický pracovný výkon: 800 m3/h