Vítame vás, pán vlak!

Dnešným dňom som úspešne ukončil svoje niekoľkoročné putovanie po väčších a hlavne funkčných rušňových depách na Slovensku. Od západu na východ, od severu na juh. Teraz už ostávajú len malé pobočné depá, väčšinou nefunkčné. Predtým než sa vydám na ďalšie cesty vám však ukážem, kde som vlastne dnes bol a čo som tam videl. [Pokračovanie]