Najlepšie sa robilo v Trhanovej, trať 160 (časť 1/2)

Trať 160 spájajúcu Zvolen s Košicami by sme v rámci Slovenska mohli smelo označiť za južnú magistrálu. Jej počiatky sa datujú do polovice 19.storočia, pričom k definitívnemu spojeniu Zvolena s Košicami touto traťou došlo až v 50-tych rokoch 20.storočia sprevádzkovaním úseku Turňa nad Bodvou – Rožňava. Pre nás je však podstatný úsek Zvolen – Fiľakovo sprevádzkovaný v roku 1871. Ide o pôvodne jednokoľajnú trať zdvojkoľajnenú v úsekoch Zvolen – Slatinka a Kriváň – Lovinobaňa. [Pokračovanie]