MUV 90

MUV 90

MUV 90; 90P - motorový univerzálny vozík (pohotovostný) slúži k preprave materiálu, drobnej mechanizácie a osôb. Obé nápravy sú hnané, prenos výkonu je hydrodynamický. Je vybavený závesmi pre upevnenie tuhej spojky. Pružne uložená kabína je vybavená jedným stanovišťom vodiča pre oba smery jazdy (hlaným a pomocným riadiacím pultom). Na zadnom čelníku je umiestnené zdvíhacie zariadenie. Podobného rozšírenia ako MUV 69 sa nedočkal.

Technické údaje pre MUV 90:

Dĺžka: 7,97 m
Hmotnosť: 14,5 t
Max. rýchlosť: 40 km/h
Nosnosť plošiny: 9 t