VKL 402

VKL 402

VKL 402 - vibrátor koľajového lôžka (MTH Praha) je dvojnápravove vozidlo určené ku tzv. riadenej dynamickej stabilizácii koľajového lôžka. Stabilizácia sa dosahuje súčasným pôsobením horizontálnych vibrácii a zvislého prítlaku na koľajový rošt.