PUŠL

Pluh pre úpravu štrkového lôžka

PUŠL 71 – pluh pre úpravu štrkového lôžka je nástavbou na MUV 69 a je určený k úprave koľajového lôžka do profilu. K tomuto účelu slúžia dva pluhy s koľajnicovým prekrytom (v predu), dve šikné ramená (na bokoch) a zametacie zariadenie (na konci). V MTH ich bolo vyrobených okolo 100 a niektoré prešli rôznymi úpravami.

Technické údaje:

Dĺžka: 10,48 m
Hmotnosť: 17,2 t
Max. rýchlosť: 40 km/h
Max. sklon: 40 ‰