ZŠ 72

Zhutňovač štrkového lôžka je dvojnápravové vozidlo tvorené motorovým vozíkom MUV 69 a nástavbou so zhutňovacím zariadením. Je určený k homogenizácii koľajového lôžka v medzipodvalovom priestore a za hlavami podvalov. Hutniace pechy sú umiestnené za zadnou nápravou, zhutňovače za hlavami podvalov sú uložené v priestore druhej nápravy. Vzdialenosť hutniacich líšt od hláv podvalov je menitelná, závesy je možné natáčať tak, aby boli pechy súmerne okolo koľajníc v oblúku. Osová vzdialenosť pechov je 540 – 660 mm v závislosti od rozdelenia podvalov. Rám zhutňovača je vybavený samostatným spaľovacím motorom a s vozíkom má spoločný iba palivový a vzduchový systém. Firmou MTH Praha bolo vyrobených cca 40 kusov.

Technické údaje:
Dĺžka: 8,62 m
Hmotnosť: 17,36 t
Max. rýchlosť: 50 km/h
Pracovný výkon: cca 400 m/h

autor: Peter Bado