SČP 200

Strojná čistička pojazdná je tvorená rámom spočívajúcim na dvoch dvojnápravových podvozkoch a je vybavená vlastným pohonom pojazdu. Prenos výkonu je elektrický, hnacie sú všetky nápravy. Pohon hrabecej reťaze, vibračného triediča i dopravníkov je zabezpečený elektromotormi. Koľaj pred čističkou bolo pottrebné potrebné zdvíhať samostatne. Posledné nasadenie tohto typu čističky bolo v roku 2003 u TSS v.j. St. Plzenec, pričom pravdepodobne posledný stroj bol zošrotovaný v r. 2006.

Technické údaje:
Dĺžka prepravná/pracovná: 19,5/22,9 m
Hmotnosť: 62,6 t
Max. rýchlosť: 60 km/h
Pracovný výkon: cca 100 m/h

autor: Peter Bado