Zlaté Moravce – Topoľčianky - Časť IV.: Doplnenie

V predchádzajúcich troch dieloch bola uvedená krátka história železničných tratí, vlečiek a úzkorozchodiek v oblasti Zlatých Moraviec a Topoľčianok. Vyvolalo to diskusiu, na základe ktorej môžem uviesť ďalšie „objavy“ zo spomínaného regiónu. Tiež ďakujem za predchádzajúce doplnenia a opravy. Pokračovanie... Autor: Ing. Marko Engler