PZV

PZV - Průběžný Zásobníkový Vůz (výroba MTH) bol vyvinutý ako súčasť sanačného komplexu SK 120, v ktorom zabezpečuje zásobu materiálu pre vytvorenie konštrukčných vrstiev. Koncepčne vychádza zo zásobníkového vozňa ZV 35, avšak má dve, nezávisle na sebe riadené, pohyblivé dna rovnakej šírky vedľa seba, pre štrk a štrkodrvu. Nemá vlastný pohon pojazdu a tento, rovnako ako pohyb pracovných častí, je zabezpečovaný VVM 1000. V kombinácii s VVM 1000 môže byť nasadený aj ako súprava na odvoz výzisku od strojnej čističky.

Technické údaje pre:

Dĺžka: 15,94 m
Nosnosť: 54 t
Hmotnosť: 34,6 t
Max. rýchlosť: 100 km/h