Gemer

Zast. Gemer leží na trati ŽSR č.160. Zastávka nie je elektrifikovaná.