SČH 150

SČH 150

SČH 150 - Strojná Čistička štrku za Hlavami podvalov (MTH Vrútky) je dvojnápravový stroj s vlastným pohonom pojazdu. Ťažiace zariadenie s dosahom 4,3m od osi koľaje a 1m pod TK tvoria dva korčekové pásy umiestnené po oboch stranách stroja, v spodnej časti sa nachádzajú nahrňovacie štíty. Vyťažený štrk prepadá cez násypku na jednoplošné vibračné sito a vyčistený padá za hlavy podvalov. Materiál, ktorý prepadol cez triedič sa pomocou dopravníkov mať do súpravy na jeho odvoz alebo mimo koľaje do vzdialenosti 5 m od osi koľaje. Prototyp čističky mal označenie SČH 72. Z SČH 150 vznikli prestavbou stroje SČH 150 K a SČH 150 S.

SČH 150.1 - inovovaná verzia SČH 150. Oproti pôvodnému typu je doplnená pomocná kabína pre jazdu vzad, mechanizmus pre rozrušovanie drnov, umožňuje ťažbu štrku bez čistenia, hmotnosť klesla o cca 4 tony, boli vylepšené pracovné a hygienické podmienky pre obsluhu.

Technické údaje SČH 150:

Dĺžka: 15,36 m
Hmotnosť: 41 t
Max. rýchlosť: 60 km/h
Toretický pracovný výkon: 2x75 m3/h