Muránska Dlhá Lúka

Železničná zastávka Muránska Dlhá Lúka sa nachádza v 37,508 km miestnej železnice (ŽSR-165) Plešivec - Muráň. Poloha budovy zastávky: vľavo smerom od stanice Plešivec. V súčasný je budova zastávky opustená s tým, že otvory v pôvodnej čakárni boli zamurované a v obytnej časti sú okná poškodené. Hneď po ukončený nástupišťa z prefabrikovaných betónových panelov smer Muráň sa nachádza priecestie, ktoré spája jednotlivé časti obce a je chránené len dopravnou značkou stoj, daj prednosť v jazde.

Koncesia pre výstavbu trate Plešivec - Muráň bola udelená nariadením MO č. 88312/91. XII. 25 koncesionárovi Gejzovi Kubinyimu a nariaďovala zabezpečiť z uhorských zdrojov stavebný materiál, koľajnice i vozidlá. Výstavbu realizovala firma Hoffner a Quittner spolu s úradom Gemerskej župy, mestami Jelšava a Revúca a lesným hospodárstvom kniežaťa Coburga. Trať bola slávnostné otvorená dňa 22. novembra 1893. Po viedenskej arbitráži sa 10. novembra 1938 sa časť trate ocitla na území Maďarska (štátna hranica medzi Maďarskom a Slovenskom sa nachádzala medzi stanicami Jelšava a Lubeník). Preto sa začala výstavba trate Tisovec - Revúca - Slavošovce, tzv. Gemerské spojky. Po skončení druhej svetovej vojny tento projekt nebol nikdy dokončení. Prvýkrát bola osobná doprava na trati zastavená 02. februára 2003 ale už 15.júna tohoto roku bola zase obnovená. Od 01.mája 2011 je na trati zastavená osobná doprava ale dodnes premávajú po trati nákladné vlaky prevažne do stanice Lubeník pre potreby miestneho závodu - Slovenské magnezitové závody.

Stav: 06.07.2016

Zdroje: Dejiny železníc na území Slovenska, Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kolektív, ŽSR 1999, Bratislava

Autor: Michal Čellár