PTH 350

PTH 350

PTH 350 - portálový žeriav (Donelli/Geismar) je tvorený rámom, ktorý sa skladá z dvoch dolných podvozkov pohybujúcich sa po pomocnej drážke a horného portálového mostu, ktorý je s podvozkami spojený pomocou zdvíhacích valcov. V ráme sú integrované elektrické a hydraulické okruhy a hlavný vzduchom chladený dieselový motor. Žeriav je vybavený dvoma nezávislými hydraulickými okruhmi, jedným pre pojazd a druhým pre pracovné pohyby. Prenos výkonu je hydrostatický na všetky štyri kolesá s dvojitým okolesníkom. Portálové žeriavy je možné vo dvojici prepravovať nákladným automobilom s návesom, alebo na plošinovom vozni. Na miesto pokládky sú privezené v pracovnom vlaku, pri preprave sú uložené na otočných vežiach, otočené o 90° k osi koľaje. Dvojica PTH 350 s traverzou tvorí pokladač podvalov, ktorý sa pohybuje po pomocnej drážke a odoberá podvaly priamo z vozňa ukladajúc ich na pripravenú štrkovú pláň v požadovanom rozdelení. V roku 2005 vlastnila v SR/ČR túto technologickú linku jediná firma.