Dislokácie HDV

HDV: . Depo: Spoločnosť:
HDV
Dislokácia
Korp.
Vyrobené
Nové Zámky 
 
 

240.001 ZSCS

Číslo HDV
240.001
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Ďalšie info
Rušeň po požiari 9.6.2021 v stanici Zalaszentiván.
Posledný update
10.6.2021 13:10
Bratislava Východ 
 
 

240.002 ZSCS

Číslo HDV
240.002
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Bratislava Východ 
 
 

240.003 ZSCS

Číslo HDV
240.003
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Nové Zámky 
 
 

240.004 ZSCS

Číslo HDV
240.004
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV - odstavené v RD Bratislava Východ
Dislokácia
Nové Zámky
Posledný update
20.2.2020 23:15
Bratislava Východ 
 
 

240.009 ZSCS

Číslo HDV
240.009
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Ďalšie info
5/2020 rušeň odvezený na deponáciu do Dobrej pri ČNT
27.11.2020 prepravený z Dobrej do ČMŽO Přerov
Posledný update
16.3.2021 13:26
Bratislava Východ 
 
 

240.015 ZSCS

Číslo HDV
240.015
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Nové Zámky 
 
 

240.017 ZSCS

Číslo HDV
240.017
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Ďalšie info
5/2020 rušeň odvezený na deponáciu do Dobrej pri ČNT
27.11.2020 prepravený z Dobrej do ČMŽO Přerov
Posledný update
16.3.2021 13:27
Nové Zámky 
 
 

240.018 ZSCS

Číslo HDV
240.018
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - zrušený 7/2018, odpredaj Loko Trans Brno
Dislokácia
Nové Zámky
Posledný update
4.8.2018 21:09
Nové Zámky 
 
 

240.019 ZSCS

Číslo HDV
240.019
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV - odstavené v RD Bratislava Východ
Dislokácia
Nové Zámky
Posledný update
20.2.2020 23:15
Nové Zámky 
 
 

240.020 ZSCS

Číslo HDV
240.020
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Posledný update
16.3.2021 13:30
Bratislava Východ 
 
 

240.024 ZSCS

Číslo HDV
240.024
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Bratislava Východ 
 
 

240.029 ZSCS

Číslo HDV
240.029
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - odpredaj BTS
Dislokácia
Bratislava Východ
Ďalšie info

 

Posledný update
13.6.2016 17:34
Bratislava Východ 
 
 

240.031 ZSCS

Číslo HDV
240.031
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Nové Zámky 
 
 

240.032 ZSCS

Číslo HDV
240.032
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Bratislava Východ 
 
 

240.033 ZSCS

Číslo HDV
240.033
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - zrušený 9/2017
Dislokácia
Bratislava Východ
Ďalšie info
zošrotovaný v 3. Q 2020 v Martine
Posledný update
4.11.2020 21:35
Nové Zámky 
 
 

240.034 ZSCS

Číslo HDV
240.034
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Nové Zámky 
 
 

240.038 ZSCS

Číslo HDV
240.038
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Nové Zámky 
 
 

240.040 ZSCS

Číslo HDV
240.040
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Ďalšie info
odstavený v Múzeu dopravy Bratislava
Posledný update
1.4.2019 14:25
Nové Zámky 
 
 

240.041 ZSCS

Číslo HDV
240.041
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - zošrotovaný v 52. týždni 2018 v RD Bratislava vých
Dislokácia
Nové Zámky
Posledný update
10.1.2019 16:17
Bratislava Východ 
 
 

240.042 ZSCS

Číslo HDV
240.042
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Bratislava Východ 
 
 

240.061 ZSCS

Číslo HDV
240.061
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Nové Zámky 
 
 

240.067 ZSCS

Číslo HDV
240.067
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Nové Zámky 
 
 

240.070 ZSCS

Číslo HDV
240.070
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Nové Zámky 
 
 

240.074 ZSCS

Číslo HDV
240.074
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV - odstavený v RD Bratislava Východ
Dislokácia
Nové Zámky
Posledný update
5.4.2018 2:02
Nové Zámky 
 
 

240.079 ZSCS

Číslo HDV
240.079
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Posledný update
25.1.2014 23:19
Bratislava Východ 
 
 

240.082 ZSCS

Číslo HDV
240.082
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Posledný update
29.12.2016 0:13
Nové Zámky 
 
 

240.083 ZSCS

Číslo HDV
240.083
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - odpredaj BTS
Dislokácia
Nové Zámky
Posledný update
4.11.2020 21:34
Bratislava Východ 
 
 

240.088 ZSCS

Číslo HDV
240.088
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Ďalšie info

Prenájom súkr. dopravcovi

Posledný update
25.1.2014 21:42
Nové Zámky 
 
 

240.090 ZSCS

Číslo HDV
240.090
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV - odstavený v RD Bratislava Východ
Dislokácia
Nové Zámky
Posledný update
17.6.2020 0:30
Bratislava Východ 
 
 

240.093 ZSCS

Číslo HDV
240.093
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV - požiar v Nagyszentjánose 21.11.2022
Dislokácia
Bratislava Východ
Posledný update
22.11.2022 23:35
Bratislava Východ 
 
 

240.095 ZSCS

Číslo HDV
240.095
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Bratislava Východ 
 
 

240.099 ZSCS

Číslo HDV
240.099
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Bratislava Východ 
 
 

240.102 ZSCS

Číslo HDV
240.102
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 5/2020 odvezený na zošrotovanie do SNV
Dislokácia
Bratislava Východ
Ďalšie info
zošrotovaný 7/2020 v Kovozbere Spišská Nová Ves
Posledný update
18.8.2020 14:11
Bratislava Východ 
 
 

240.104 ZSCS

Číslo HDV
240.104
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Posledný update
22.5.2016 21:41
Nové Zámky 
 
 

240.105 ZSCS

Číslo HDV
240.105
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - zrušený 9/2017
Dislokácia
Nové Zámky
Ďalšie info
zošrotovaný v 3. Q 2020 v Martine
Posledný update
4.11.2020 21:36
Nové Zámky 
 
 

240.112 ZSCS

Číslo HDV
240.112
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Bratislava Východ 
 
 

240.116 ZSCS

Číslo HDV
240.116
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - zrušený 9/2017, odpredaj Loko Trans Slovakia
Dislokácia
Bratislava Východ
Posledný update
6.10.2017 0:41
Nové Zámky 
 
 

240.118 ZSCS

Číslo HDV
240.118
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Nové Zámky 
 
 

240.120 ZSCS

Číslo HDV
240.120
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Bratislava Východ 
 
 

240.124 ZSCS

Číslo HDV
240.124
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - odpredaj do ČR 4/2020 (Lokomont)
Dislokácia
Bratislava Východ
Posledný update
7.5.2020 23:18
Bratislava Východ 
 
 

240.125 ZSCS

Číslo HDV
240.125
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Nové Zámky 
 
 

240.126 ZSCS

Číslo HDV
240.126
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Nové Zámky
Posledný update
25.1.2014 23:20
Bratislava Východ 
 
 

240.128 ZSCS

Číslo HDV
240.128
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Ďalšie info

Prenájom súkr. dopravcovi

Posledný update
25.1.2014 21:43
Bratislava Východ 
 
 

240.131 ZSCS

Číslo HDV
240.131
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - zrušený 7/2018, odpredaj Loko Trans Brno
Dislokácia
Bratislava Východ
Posledný update
4.8.2018 21:10
Bratislava Východ 
 
 

240.135 ZSCS

Číslo HDV
240.135
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Posledný update
29.12.2016 0:14
Bratislava Východ 
 
 

240.137 ZSCS

Číslo HDV
240.137
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Ďalšie info
Od 9/2020 v prevadzke - BTS (BUDAMAR Group)
Posledný update
23.9.2020 12:39
Bratislava Východ 
 
 

240.140 ZSCS

Číslo HDV
240.140
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava Východ
Bratislava Východ 
 
 

240.141 ZSCS

Číslo HDV
240.141
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - odpredaj Railtrans International
Dislokácia
Bratislava Východ
Posledný update
24.9.2018 20:18
Bratislava Východ 
 
 

240.144 ZSCS

Číslo HDV
240.144
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - odpredaj Railtrans International
Dislokácia
Bratislava Východ
Posledný update
24.9.2018 20:18

Túto sekciu spravujú: Peršing a Nikis182. Aktualizácia: 7.5.2024 17:00.