Viadukt Na vode národnou kultúrnou pamiatkou

19.1.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: TASR

Viadukt Na vode národnou kultúrnou pamiatkou

Železničný viadukt ''Na vode'' v mestskej časti Turčianskych Teplíc Dolná Štubňa vyhlásil Pamiatkový úrad SR za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhodnutie o vyhlásení viaduktu v Dolnej Štubni vydal Pamiatkový úrad SR koncom minulého roka. Novú národnú kultúrnu pamiatku v regióne horného Turca vybrali na základe úlohy Pamiatkového úradu SR spred deviatich rokov v podobe zdokumentovania stavieb industriálneho kultúrneho dedičstva v Žilinskom kraji.

Podľa Krajského pamiatkového úradu v Žiline tvorí viadukt významnú súčasť železničného prepojenia medzi Vrútkami - Banskou Bystricou – Zvolenom a je postavený medzi železničnou stanicou Čremošné a železničnou zastávkou Horná Štubňa obec. Do užívania ho dali v 40. rokoch 20. storočia a od svojho vzniku je takmer nepretržite v prevádzke. Viadukt Na vode nebol koncom druhej svetovej vojny ako jediný z viaduktov na trati medzi Banskou Bystricou a Čremošným poškodený bombardovaním.

Viadukt Na Vode má rozpätie 5 polí po 25 m. Tvorí ho oceľová plnostenná oplechovaná konštrukcia, mostovka horná, leží v priamke a prechodnici R = 300 m (I.otvor a cca 19 m II.otvoru), niveleta klesá 12,828‰. Celková váha oceľovej konštrukcie (bez poistných koľajníc) je 2516 q. Oceľový preklad koľajiska podopierajú štyri mohutné betónové piliere hranolového, smerom nahor zužujúceho sa tvaru s betónovým jadrom s obložením v podobe kamenných kvádrov. Cez mostovku prechádza jedna koľaj so štandardným rozchodom, po oboch stranách je mostovka opatrená jednoduchým kovovým zábradlím. Verejná súťaž na dodanie oceľových konštrukcii bola zverejnená 2.11.1939 a 24.1.1940 MDaVP zadalo stavbu viaduktu firme Banskej a hutnej spoločnosti v Podbrezovej. Nosníky boli znitované pod viaduktom a na piliere vyzdvihnuté a osadené pomocou dvoch montážnych stojanov.

Viadukt Na vode máme fotograficky zdokumenotvaný aj v sekcii Trate na našej stránke.


Pohľad na viadukt od obce Hor. Štubňa; 27.3.2012 © Matej Műller

Ako uviedla odborná radkyňa Krajského pamiatkového úradu Žilina, pracoviska v Martine Adriana Reťkovská, región horného Turca pravdepodobne dostane i ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku -  Čremošniansky tunel v katastri obcí Mošovce a Čremošné (obe okres Turčianske Teplice) a obci Dolný Harmanec (okres Banská Bystrica) s historickým portálom s kamenným obložením. Tunel ešte nebol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, ale už sa začalo správne konanie v tejto veci.

Titulná fotografia: © Milan Vojtek

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy