Po zákutiach trate SNP

24.8.2005 8:16 Ing. Old. Šlížek

Po zákutiach trate SNP

Trať Diviaky – Banská Bystrica azda nie je potrebné nikomu (a zvlášť na VLAKY.NET ...) predstavovať. Popri nezabudnuteľnej trati vedenej po úbočiach Veľkej Fatry s 22 tunelmi nájdeme množstvo ďalších, a to nielen prírodných zaujímavostí. Jednou z nich je nákladná lanovka z Horného Harmanca k Harmaneckej jaskyni, ktorá slúži pre potreby správy jaskyne.

Prístup k dolnej stanici lanovky je oproti parkovisku pri štátnej ceste č. 577, zhruba na polovičnej vzdialenosti medzi Horným a Dolným Harmancom. Pre železničných nadšencov je východiskom žst. Harmanec – jaskyňa (kedysi uvádzaná ako Horný Harmanec), príp. žst. Dolný Harmanec (pôvodne iba Harmanec). Pre úplnosť dnešná stanica s názvom Harmanec mala pôvodný názov Harmanec – papiereň.

Trasa lanovky je vyznačená na pripojenom plániku žltou čiarkovanou čiarou. Dolná stanica (DS) sa nachádza v nadmorskej výške 570 m, horná vo výške 825 m.n.m., teda prevýšenie je cca 255 m. V hornej stanici (HS) je umiestnená strojovňa lanovky, v dolnej ovládací panel. Nosné lano je napínané betonovým blokom uloženým na saniach v dolnej stanici. Lanovka má 3 medziľahlé podpery. Približne v prvej tretine dráhy popod lanovku prechádza turistický náučný chodník dlhý 1,5 km s deviatimi zastávkami osadenými náučnými panelmi. Kríženie (K) je zabezpečené ochrannou strieškou. Koncová stanica je umiestnená vedľa novoprestavaného vstupného areálu SSJ.
 
Harmanecká jaskyňa bola po dvojročnej rekonštrukcii znovusprístupnená 1.7.2005 a je otvorená do 31.10.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy