Nová kniha o CZ LOKO

20.6.2019 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Nová kniha o CZ LOKO

U příležitosti dne otevřených dveří ve firmě CZ LOKO v České Třebové byla také pokřtěna kniha CZ LOKO: 170 let tradice, která tento podnik mapuje. Představme si tuto zajímavou publikaci blíže.

Knihu vydalo pro CZ LOKO nakladatelství dopravní literatury NADATUR. Autorský kolektiv tvoří Dalibor Palko (povoláním strojvedoucí), Ludvík Losos (známý český historik a publicista), Radek Čupr (samostatný technik dokumentace CZ LOKO) a Jan Hošek (vedoucí marketingu CZ LOKO). Kniha na 100 stranách křídového papíru nabízí na 138 vyobrazení, převážně barevných fotografií.

V první kapitole je podrobně rozepsána historie firmy, která započala roku 1995 pod názvem Českomoravská komerční společnost. Tehdy zastřešovala činnost původně samostatných dílen v Jihlavě a Letohradě, do nájmu byly též získány dílny v Nymburce, kde bylo sídlo společnosti. Ve všech případech se jednalo o bývalé železniční dílny ČSD zaměřené na opravy motorových lokomotiv. Probíhaly také modernizace lokomotiv řad 700 až 703. Roku 1997 došlo k volnému spojení firem pod ČMKS holding, zabývající se též stavebnictvím a službami. Důležitým krokem se stalo převzetí nadpolovičního podílu v ŽOS Česká Třebová. Započalo se také s modernizací tří- a čtyřnápravových lokomotiv. Zatímco třínápravové lokomotivy, představované u nás "Rosničkami" řady 710, představovaly okrajovou záležitost, středem pozornosti se stala řada 740 a její nejrůznější modernizace.


Leoš Mareš při křtu knihy © CZ LOKO

Rok 1998 přinesl opětovnou změnu názvu na ČMKS - Lokomotivy a do portfolia přibyly také motorové vozy trolejového vedení nebo další speciální vozidla, včetně vozíků typu MUV. Činnost firmy se rozšířila směrem do zahraničí, např. modernizací československých lokomotiv dodaných do Polska (S200 a T448-P). Velmi úspěšnými se staly modernizace "Brejlovců", nejprve pro italský trh. Roku 2004 se 49 %ním vlastníkem stává Phoenix-Zeppelin, obchodní zástupce amerických motorů Caterpillar, a o tři roky později vzniká dnešní název CZ LOKO. Sídlo firmy se zároveň stěhuje do České Třebové, neodmyslitelnou součástí však zůstává závod v Jihlavě.

Obchodní úspěch nastává v zemích bývalého Sovětského svazu, nejprve modernizacemi řady ČME3, a posléze výrobou zcela nových lokomotiv. V současnosti je portfolio firmy rozděleno u posunovacích lokomotiv do těchto základních řad: EffiShunter 300, EffiShunter 600, EffiShunter 1000 a Effishunter 1600, přičemž číslice vyjadřuje přibližný výkon. Pro traťové výkony jsou pak určeny produkty Effiliner 1600, vycházející z modernizací "Brejlovců", a Effiliner 3000, do které patří elektrické lokomotivy. Nechybí ani řada speciálních projektů, např. přestavba jedenácti RegioSprinterů řady 654 pro GW Train Regio.

Druhá kapitola knihy se věnuje produkci CZ LOKO uplatněné v zahraničí a je rozčleněna podle jednotlivých zemí. V současnosti lze již napočítat 19 států, do kterých byly lokomotivy CZ LOKO exportovány, kromě evropských je mezi nimi také jedna asijská (Turecko). Častým typem spolupráce se stalo dodávání "paketů", které jsou v cílové zemi dle dokumentace smontovány.


Ukázka současného portfolia - lokomotivy 744.104-1 a 753.609-7 v areálu firmy CZ LOKO, 28. 3. 2018 © Jiří Mazal

Třetí kapitola, nazvaná Tradice a kořeny, patrně z pera Ludvíka Lososa, se zabývá historií motorových lokomotiv v Československu s přesahem od 20. let až do zániku ČKD, kdy vznikla dvounápravová lokomotiva řady 709. Následuje stručná historie dílen v České Třebové a v Jihlavě do doby, než se staly součástí CZ LOKO.

V knize, ač je z principu odbornou publikací, lze ocenit snahu o čtivost, kdy jsou některé části doplněny vykreslením dobové situace (např. divoká devadesátá léta, nedobrý stav českotřebovských dílen při převzetí apod). Je však otázkou, zdali v publikaci věnující se produkci jednoho podniku je nutno zařadit pasáže věnující se obecně vývoji motorizace u nás, což je dostatečně popsáno v jiné literatuře. Naopak více prostoru mohlo být věnováno historii dílen v České Třebové a zejména v Jihlavě, která je popsána na pouhých třech stranách, z větší části obrazových. Pak by dávalo smysl dějiny dílen zařadit jako kapitolu první, na níž naváže historie samotné firmy. To už je však věcí osobního náhledu.

Knihu lze každopádně doporučit každému, kdo se zajímá o současnou produkci motorových lokomotiv (dnes již výhradně pro nákladní dopravu), a bezezbytku splní svůj pravděpodobný hlavní účel, být reprezentativní publikací pro zákazníky a obchodní partnery. Zakoupit ji lze v e-shopu CZ LOKO za cenu 490 Kč (na dni otevřených dveří byla prodávána za 380 Kč).

Úvodní snímek: © czlokoshop.cz

Súvisiace odkazy