Semmering-Basistunnel

2.11.2015 8:00 Pavel Stejskal

Semmering-Basistunnel

Trať přes Semmering je první horskou železnicí na světě a v době svého vzniku to bylo pozoruhodné dílo. Četné tunely, viadukty, výhledy do rozeklaných údolí či na horské velikány v pozadí dodnes upoutávají cestující ve vlacích z Vídně do Grazu, Villachu a také třeba do Itálie nebo do Slovinska. Ale Semmeringská dráha má svá úskalí a už delší dobu neodpovídá současným trendům hlavně v expresní železniční dopravě.

 

 

 

Už od konce 80 let minulého století začaly plány s vybudováním tunelu, kterým by se svedla železniční doprava z původní tratě a tím značně zkrátily jízdní doby. Po letech dohadů, soudních pří a přes odpor ochránců přírody a dalších zájmových skupin se u Mürzzuschlagu rozjela ražba tunelu. Ta byla nakonec pro protesty zastavena a zakonzervována. Rozběhlo se tedy další kolo o výstavbu nového Basistunnelu a projektanti se snažili, co nejvíce vyhovět odpůrcům stavby tak, aby byly jejich protesty umírněny a stavba byla co nejvíce šetrná k přírodě, aby nebyly ohroženy spodní vody a horský ráz krajiny co nejméně utrpěl stavební činností.

V květnu 2010 podal investor ÖBB-Infrastruktur na Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovace a technologie zcela přepracovaný projekt na nový Semmering-Basistunnel. Projektová dokumentace má 10 000 stran a 700 m² plánů. Celé schvalovací řízeni projektu probíhalo téměř rok a v květnu 2011 byla stavba schválena. První přípravné práce začaly v roce 2012, v současnosti začínají přípravné práce na hloubení prvních stol. Jsou budovány nové komunikace pro stavební stroje, prostory pro uskladnění a montáž technologie. Důležitou součástí, která byla v minulosti jedním z bodů velkých protestů ochránců přírody, jsou vytipovaná úložiště vytěžených hornin.


Navrhované varianty Semmering-Basistunnelu © Pavel Stejskal

Část bude zřejmě rozdrcena a použita do betonových směsí při dokončování stavby, ale větší část se musí deponovat mimo stavbu. Jednou z těchto přípravných staveb pro uložení hornin probíhá nedaleko Steinhausu, v oblasti Longsgraben, kde se buduje těžební štola Fröschnitzgraben. Zde budou raženy štoly ve směru Mürzzuschlag i Gloggnitz. Také u Gloggnitz probíhají přípravné práce, je odtěžena zemina při tunelových portálech a zbudována spodní pláň pro nové koleje. Tady by měla být nejprve zbudována vlečka a zde vytěžený materiál bude vlaky odvážen na úložiště Sollenau nedaleko Vídeňského Nového Města. Využita bude z části i zakonzervovaná stavba u Mürzzuschlagu.

Oproti původnímu projektu bude nový tunel procházet jižně od staré trati a nejvíce ohrožené horské oblasti a bude tvořit prodloužené S. Dokončení nové trati se předpokládá v roce 2024, další rok pak má být zahájena pravidelná doprava. Nejrychlejší vlaky pak projedou úsek mezi Gloggnitz a Mürzzuschlagem za 12 minut oproti dnešním 42 minutám. Během stavby budou probíhat přísné kontroly a má jít o co největší transparentnost. Investor ÖBB Infra za tímto účelem zřídila infoboxy ve stanicích Mürzzuschlag a Gloggnitz. Ty jsou denně otevřené denně mezi 9 až 19 hodinou a každý zájemce se zde může informovat o celé stavbě nového Basistunnelu.


Infobox Semmering-Basistunnelu v Mürzzuschlagu © Pavel Stejskal

Tunel bude dlouhý 27,3 kilometrů s dvěma paralelními tubusy, propojenými v několika místech mezi sebou bezpečnostními a technologickými tubusy. Rychlost v tunelu bude 230km/hod., maximální stoupání trati bude 8,4 ‰ a bude sloužit i nákladní dopravě. Původní trať však nezanikne, bude nadále sloužit svému účelu, zůstanou zde osobní vlaky a zřejmě i zde zůstane nákladní doprava a případně bude sloužit jako odklonová při možných problémech na nové trati a během výluk.

V rámci transparentnosti uspořádal investor dne 17.10.2015 exkurzi na jednu z přípravných staveb Semmering-Basistunnelu pod názvem Infowandertag Longsgraben. Jedná se o úložiště vytěženého materiálu Longsgraben. Veřejnost v Rakousku je obecně háklivá na jakýkoliv zásah do přírody a investor zde ukázal, jak probíhají práce na úložišti a jaké jsou plány do budoucna. Exkurze probíhala tak, že od nádraží ÖBB v Mürzzuschlagu a parkoviště nedaleko lanovky Stuhleck přivážely autobusy v půlhodinových intervalech (v případě většího zájmu i častěji) zájemce na spodní část úložiště.


Infopoint č. 1 a zázemí Infowanderwegu © Pavel Stejskal

Náhodou jsem se této akce také zúčastnil, ačkoliv byla uspořádána hlavně pro místní ze širokého okolí. V Mürzzuschlagu jsem s kamarádem a manželkou navštívili informační box Semmering-Basistunnelu. Po jeho prohlídce se kamarád dal do řeči s mužem v oranžové vestě s logem ÖBB. Ten nás upozornil právě na tuto jedinečnou možnost. Autobus stál přistavený před nádražím a asi za 10 minut měl odjíždět. Využili jsme tedy nabídky a nastoupili. Nejprve to vypadalo, že pojedeme sami, ale chvilku před odjezdem nastoupilo asi 10 dalších zájemců. Také na parkovišti u lanovky Stuhleck přistoupilo asi 15 zájemců. Autobus nás dovezl k výchozímu bodu celé akce.

Zde každý návštěvník dostal vizitku ve formě turistické knížky s plánkem prohlídkové trasy, malou termosku na nápoje a malé občerstvení ve formě müsli tyčinky. Prohlídka pak probíhala formou malé turistické vycházky v trase asi 4,5 kilometru. Na trase bylo 7 infopointů, kde byli informátoři, kteří vysvětlovali celou činnost firem, které zde provádějí stavbu. Odpovídali na mnohé otázky návštěvníků a na každém pointu byla možnost malého občerstvení, nebo alespoň doplnění nápoje do termosky. Každý návštěvník dostal na pointu do turistické knížky razítko.


Infopoint č. 2 s návštěvníky poslouchající výklad o stavbě © Pavel Stejskal

Výchozí point byl vybaven velkým stanem, kde se mohli zájemci seznámit s celkovým projektem Semmering-Basistunnelu. Na dalších pointech pak byla možnost seznámit se s průběhem prací na úložišti, technologií ukládání vytěžených hornin a jejího vlivu na okolní krajinu. Úložiště Longsgraben se teprve připravuje, ale i přes to zde proběhla celá řada přípravných prací. Byly zde vybudovány příjezdové komunikace pro stavební techniku a hlavně musel být přeložen tok potoka, který údolím protéká z pramenu pod vrcholy zdejších hor. Lesy, které rostly na úpatí údolí musely být odtěženy, v současnosti probíhá odstraňování zeminy na pevné podloží.

Vybudovány jsou také odvodňovací kanály a poldr pro záchyt vody při prudkém tání sněhu, nebo větších srážkách. Je to důležité pro bezpečnost úložiště a hlavně příčného údolí pod Longsgrabenem, kudy prochází místní silnice ze Steinachu k dalším obcím a samotám v údolí Fröschnitz. Nad strání, kde bude úložiště, se nyní také staví dopravníky, po kterých budou dopravovány vytěžené horniny ze štoly Fröschnitzgraben. Hornina bude nad Longsgrabenem překládána na auta a svážena do prostoru úložiště. Zde bude vysypána a těžkou technikou udusána.


Před Infopointem č. 5 se z mlhy vynořil rozestavěný dopravník © Pavel Stejskal

V místě štoly Fröschnitzgraben se nejprve vybuduje velká jeskyně, kde bude zázemí pro důlní techniku a zařízení pro vyzvednutí vytěžené horniny k dopravníku na povrch. Za 1 hodinu bude vytěženo až 70 tun horniny, která bude tímto způsobem uložena v deponii Longsgraben. Takto by mělo být vytěženo asi 5 milionů m³. Po projití celé informační trasy a nasbírání razítek z jednotlivých pointů jsme opět skončili u 1. poitu. Zde došlo k závěrečnému občerstvení, ale hlavně jsme měli možnost vyplnit turistickou orazítkovanou knížku o jméno a adresu. Všechny odevzdané knížky budou slosovány a tři výherci dostanou hodnotné ceny.

První cena je víkendový wellnes pobyt ve Štýrsku pro 2 osoby, druhou je volná zpáteční jízdenka pro dvě osoby na Schafberbahn a třetí cena je nákupní kupón do jistého obchodního řetězce. Exkurze byla nejen pro mě velice zajímavá a poučná a snad jedinou vadou na kráse by mohlo být počasí. Údolím se každou chvíli táhly mraky, takže nebylo vidět celé údolí. Ale během 10 minut se mlha rozpadla a zase byla lepší viditelnost. A to se opakovalo po celou naši cestu po jednotlivých bodech a vyhlídkách. Na druhou stranu, kdyby byl pěkný slunečný den, byli bychom někde na Semmeringské dráze fotit a o této akci bychom nevěděli. Inu něco špatné, může být i pro něco dobré.

Úvodní snímek: Rozestavěný dopravník © Pavel Stejskal

Galéria

Súvisiace odkazy