Trenčín - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 11    Manipulačné: 5    Odstavné: 3    Ostatné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Trenčín leží na trati ŽSR č. 120 Bratislava hl.st. - Žilina. Odbočuje z nej trať ŽSR č. 143 do Chynorian. Súčasná výpravná budova bola postavená v roku 1944. Pôvodná výpravná budova sa nachádza v neďalekom parčíku.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Bratislavy hl.st.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Trenčín leží v km 124,036 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate normálneho rozchodu Púchov - Bratislava hlavná stanica a v km 51,669 jednokoľajnej trate normálneho rozchodu Trenčín - Chynorany.
Je stanicou: 
- odbočnou – pre trať Trenčín – Chynorany,
- dispozičnou - pre trať Trenčín - Chynorany.
Podľa povahy práce zmiešanou a medziľahlou pre trať Púchov - Bratislava hlavná stanica.

Rozčlenenie stanice

Železničnej stanici sú pridelené nesamostatné stanice:
ŽST Zlatovce - leží v km 121,755 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate normálneho rozchodu Púchov - Bratislava hlavná stanica.
ŽST Melčice - leží v km 111,103 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate normálneho rozchodu Púchov - Bratislava hlavná stanica.
ŽST Trenčianska Turná – leží v km 46,108 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate Trenčín – Chynorany normálneho rozchodu.
ŽST Mníchova Lehota – leží v km 35,964 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate Trenčín – Chynorany normálneho rozchodu.

Styk dráh

Vlečky odbočujúce v stanici:
- Vlečka ,,VÚ 5728 Trenčín'' odbočuje z koľaje číslo 9b, výhybkou 101.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Opatová nad Váhom leží v km 127,800 medzi stanicami Trenčianska Teplá – Trenčín. Je pridelená stanici Trenčianska Teplá. Pre každú koľaj, v smere chodu vlaku, má vybudované jedno vyvýšené nástupište s užitočnou dĺžkou 154 metrov. Osvetlenie je elektrické.

Zastávka Trenčín predmestie leží v km 49,450 medzi stanicami Trenčín – Trenčianska Turná. Je pridelená stanici Trenčín. Má jedno vyvýšené nástupište s užitočnou dĺžkou 125 metrov. Osvetlenie je elektrické. Pre cestujúcich je
vybudovaná čakáreň, vodovod s pitnou vodou a záchody.

Nástupištia

Stanica má tri kryté nástupištia s pevnou hranou, navzájom spojené podchodom.
- Na prvé nástupište o dĺžke 142 m je priamy vchod z vestibulu. Slúži ako nástupište pre vlaky smer Chynorany. Je spojené podchodom s druhým a tretím nástupišťom. Nachádza sa vedľa dopravnej koľaje číslo sedem.
- Druhé nástupište má dĺžku 415 metrov, podchodom je spojené s prvým a tretím nástupišťom a východom zo stanice. Pravidelne slúži ako nástupište pre chody vlakov smer Žilina. Je umiestnené medzi prvou a treťou dopravnou koľajou.
- Tretie nástupište má dĺžku 393 metrov, je spojené podchodom s prvým a druhým nástupišťom a východom zo stanice. Pravidelne sa používa pre vlaky smer Bratislava. Je umiestnené medzi druhou a šiestou dopravnou koľajou. Na tretie nástupište nadväzuje zúžené vyvýšené nástupište 3a, na žilinskom zhlaví, medzi druhou a štvrtou koľajou o dĺžke 120 metrov.
Pre vozíky je v stanici zriadený jeden úrovňový prechod, ktorý spája prvé, druhé a tretie nástupište. Prechod sa nachádza nad úrovňou zarážadla štvrtej koľaje, smer Žilina. Po zúženom treťom nástupišti nie je dovolené prechádzať s vozíkmi.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

· Zabezpečovacie zariadenie druhej kategórie, elektromechanické, so svetelnými na sebe závislými hlavnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V priľahlom medzistaničnom úseku Trenčín – Zlatovce je traťové zabezpečovacie zariadenie druhej kategórie /hradlový poloautomatický blok/ jednosmerné.
V priľahlom medzistaničnom úseku Trenčín – Trenčianska Teplá je traťové zabezpečovacie zariadenie druhej kategórie /hradlový poloautomatický blok/ jednosmerné.
V priľahlom medzistaničnom úseku Trenčín – Trenčianska Tuná je traťové zabezpečovacie zariadenie prvej kategórie /telefonické dorozumievanie/ obojsmerné.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

V stanici sa nachádza skladisko pri koľaji č.9, koľajová váha na koľaji č.13, bočná rampa pri koľajič.9,15 a čelná rampa pri koľajič.11. Obrysnica je na koľaji č.13 pri koľajovej váhe.

 

Mapy a nákresy

Galéria objektu