Zabudnuté lokálky XI: Železnica údolím Cidliny do cukrovaru Vysoké Veselí

V druhej polovici 19. storočia vybudoval knieža Paar na svojom panstve vo Vysokom Veselý cukrovar ale železničná trať Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka obišla dnešné mesto o necelých 10 km. Nakoniec krátku miestnu železnicu postavila spoločnosť ÖLEG z dôvodu možnosti prepravy cukrovej repy ale už po pár rokoch prevádzky sa novým majiteľom trate stali České obchodní dráhy, ktoré ju vlastnil až do zoštátnenia spoločnosti. Nakoniec bola po vyše 90 rokoch prevádzky miestna železnica nahradená cestnou dopravou a dnes sa bývalé teleso trate pomaly stráca v poli. [Pokračování]