Obnovenie osobnej dopravy na trati Zvolen – Šahy slovom a obrazom

2.1.2019 došlo k obnoveniu pravidelnej verejnej osobnej dopravy na trati Zvolen os.st. – Šahy, a teda v prevažnom úseku trate s číslom v KCP 153. Stalo sa tak po dlhých 15. rokoch a 11. mesiacoch, odkedy pravidelná osobná doprava, až na pár mimoriadnych jázd, absentovala. Trať so svojou dĺžkou 74 km patrila medzi najdlhšie zo zastavenou osobnou dopravou. [Pokračovanie]