Svarožičom za Svantovítom: Wrocław–Szczecin–Greifswald

Moje pravidelné koncoročné čerpanie posledných dní dovolenky v roku som využil pre návštevu okolia ústia rieky Odra. Na tejto ceste ma sprevádzala moja kamarátka Saša a nakoľko sme obaja milovníci histórie Slovanov a slovanskej mytológie (od čoho sú odvodené aj mená v názve reportáže), náš cieľ bol jasný – Kap Arkona na ostrove Rujana, kde pred niekoľkými storočiami stál jeden z najvýznamnejších chrámov slovanského kmeňa Ránov, zasvätaný Svantovítovi (alebo aj Svetovidovi). Cestou sme sa zastavili v mestách Wrocław, Szczecin a mnohých ďalších. Pozrime sa teda ako prebiehala prvá časť našej cesty. [Pokračování]