Siemens Mobility digitalizuje infraštruktúru nórskych železníc

30.6.2022 9:00Zdroj: Siemens Mobility

Žilina, 29. 06. 2022

Siemens vybaví celú nórsku železničnú sieť s dĺžkou približne 4 200 kilometrov tratí európskym zabezpečovacím systémom (ETCS) Trainguard Level 2 kombinovaný so stavadlom Simis W a riešením sieťovej komunikácie Sinet. Objednávku zadala Bane NOR SF, štátna spoločnosť zodpovedná za nórsku národnú železničnú infraštruktúru zodpovedná za vlastníctvo, údržbu, prevádzku a rozvoj nórskej železničnej siete.

Hnacou silou zavedenia ERTMS bola potreba obnovy a modernizácie existujúcich signalizačných systémov. Väčšina dosluhujúcich systémov založených na relé dosiahne koniec svojho navrhnutého životného cyklu práve počas riešenia modernizácie nórskych železníc. Ako signalizačné zariadenie starne, jeho údržba je čoraz náročnejšia a spoľahlivosť sa zhoršuje.

S novou technológiou ETCS bude signalizačný systém nórskeho železničného systému digitalizovaný. Rozsah dodávky projektu zahŕňa kompletný zabezpečovací systém so zabezpečovacími komponentami, systém ETCS Level 2, výhybkové automaty, systémy detekcie vlakov, železničné priecestia a súvisiacu infraštruktúru pozdĺž tratí. Nový digitálny signalizačný systém zvyšuje bezpečnosť, presnosť a kapacitu železničného systému a bude dokončený v roku 2034. Zmluva zahŕňa aj služby údržby na 25 rokov.

Distribuovaný inteligentný bezpečnostný systém Sinet je založený na priemyselných štandardných komunikačných rozhraniach a zahŕňa funkcie pre cloudové služby. S celoeurópskym zabezpečovacím systémom ETCS ako signalizačným systémom v kabíne už nie sú potrebné hlavné návestidlá pozdĺž tratí, pretože návestné znaky sa z návestidiel prenášajú priamo do kabíny rušňovodiča, čím sa zefektívni železničná prevádzka, ale aj zvýši bezpečnosť na trati.

Systém je súčasťou európskej normy, ktorá nahradí dnešných viac ako 20 rôznych národných systémov riadenia vlakov po celej Európe. S interoperabilitou vlakov ETCS je možné dosiahnuť cestovanie po celej Európe. Napríklad nákladný vlak môže jazdiť z Talianska až do Nórska bez toho, aby bolo potrebné meniť lokomotívu na hraniciach. Vďaka tomu bude preprava tovaru a cestujúcich rýchlejšia a s nižšími nákladmi, ako je tomu dnes.

Prvou traťou v Nórsku, ktorá bude vybavená novým zabezpečovacím systémom, bude Nordlandsbanen a jej prevádzka je naplánovaná už v roku 2022. Zavedenie ETCS v oblasti Osla je plánované na rok 2026. Dokončenie nového zabezpečovacieho a vlakového riadiaceho systému je plánované do roku 2034.

Nórsky program je súbor viacerých rozsiahlych projektov. Doposiaľ sa jedna o najväčší technologický kontrakt v krajine. Pôvodná reléová technológia z roku 1950 je zastaralá a náročná na svoju údržbu, preto sa krajina rozhodla o jej modernizáciu. 15 rozličných systémov nahradí jeden ERTMS, ktorý sa celý zmestí do dátového centra v jednej miestnosti daného projektu. Ak si predstavím, že aktuálne máme 334 staníc (v rámci množstva projektov) je to unikátne riešenie,” uviedol Dušan Matej, vedúci tímu inžinierov zo Siemens Mobility Žilina.

Na projekte digitalizácie nórskych železníc pracuje aj tím z Inžinierskeho centra v Žiline, ktorý sa skladá z 39 členov. Pokrývajú niekoľko oblastí projektu ako BIM (Building Information Modeling), SSP/SDLTL, softvérový a hardvérový inžiniering. Kolegovia pracujúci na BIM spracovávajú point cloud dáta, kde vytvárajú virtuálnu kópiu 4 200 km železničnej siete, ktorá je následne modernizovaná na systém ETCS Level 2. V dôsledku toho je možné merať a osádzať zabezpečovaciu techniku bez nutnosti prítomnosti našich kolegov na trati.  SSP/SDLTL predstavujú traťové schémy a traťové plány v mierke, kde sú vo výkresoch osadené komponenty zabezpečovacích systémov kompletne pripravené na inštaláciu. Úlohou hardvérových inžinierov je zapojenie elektrických schém vonkajšej a vnútornej časti celého stavadla, ktoré zahŕňajú všetky jeho elementy vrátane železničných priecestí. Softvéroví inžinieri parametrizujú prvky stavadla v rámci logických funkcií a závislostí, podľa ktorých sa musia správať pri prejazdoch vlaku.