Zmeny v Prepravnom poriadku ZSSK od 1.1.2022

25.1.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: ZSSK

Zmeny v Prepravnom poriadku ZSSK od 1.1.2022

Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) je dokument upravujúci podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu, zvieratá a veci na sieti železničných dráh. Obsahuje tiež tarifné podmienky ako aj cenníky všetkých druhov cestovného a spôsob jeho výpočtu.Od 1. januára 2022 vstúpila do platnosti tretia zmena Prepravného poriadku ZSSK, ktorého ôsme vydanie je účinné od 18.5.2020. Aké konkrétne zmeny prináša?

 • Z prepravného poriadku vypadáva pojem Predajný automat Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. (kiosk). Zároveň sa už v prepravnom poriadku nenachádzajú cenníky cestovných dokladov vydávaných predajnými automatmi.
 • Prepravný poriadok zavádza nový pojem: Integrovaný dopravný systém v Žilinskom samosprávnom kraji (IDS ŽK).
 • Slovné spojenie "východová stanica" sa mení na "východisková stanica".
 • Lôžkový/ležadlový lístok na vopred nerezervované lôžko/ležadlo možno v staniciach vybavených terminálmi KVC zakúpiť od 60 dní do 2 hodín pred odchodom vlaku z východiskovej stanice. Doteraz to bolo možné až do času pravidelného odchodu vlaku z východiskovej stanice. Pre zaujímavosť, v aktualizácii platnej od 15.7.2021 sa lehota z dvoch hodín pred odchodom vlaku z východiskovej stanice zmenila na "do času pravidelného odchodu vlaku z východiskovej stanice".
 • Lehoty na predaj lôžkových/ležadlových lístkov v staniciach bez terminálov KVC sú najskôr 60 dní a najneskôr 2 hodiny a 30 minút pred odchodom vlaku z východiskovej stanice. Doteraz to bolo možné najneskôr 30 minút pred odchodom vlaku z východiskovej stanice.
 • Pri preprave elektrobicykla a elektrokolobežky v rámci zjednodušenej prepravy bicyklov pod dohľadom cestujúceho pribudlo jedno obmedzenie - nabíjanie batérie vo vlaku nie je povolené. Povinnosť mať zapojenú batériu ostala zachovaná.
 • Ponuku RAILPLUS platnú v medzinárodnej preprave a zľavy na dohodnuté ponuky v medzinárodnej preprave môžu využívať aj držitelia preukazu MAXI KLASIK prenosný. Doteraz to bolo možné len pre držiteľov neprenosného MAXI KLASIKu.
 • Jednorazový cestovný lístok na bezplatnú prepravu je možné vrátiť najneskôr do 30 minút po pravidelnom odchode vlaku so stanoveným kontingentom na ňom uvedenom zo stanice nástupnej. Doteraz to bolo možné do 120 minút.
 • Na tratiach so SVS vo vlaku vybavenom označovačom cestovných lístkov, nie je potrebné označovať internetové cestovné doklady, cestovné doklady vo forme SMS a časové cestovné lístky (okrem 24-hodinových) s uvedeným začiatkom ich platnosti.
 • BČK vydaná vysokými školami v SR musí obsahovať platnosť na príslušný akademický rok (predtlačenú alebo na holografickej známke). Doteraz musela obsahovať holografickú známku platnú na príslušný akademický rok.
 • V prepravnom poriadku pribudol nový bod, týkajúci sa osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
  Ak sa miesta vyhradené na prepravu imobilných cestujúcich na vozíku vo vlaku nachádzajú iba vo vozni 1. vozňovej triedy, imobilný cestujúci na vozíku, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S, a sprievodca imobilného cestujúceho na vozíku držiteľa preukazu ŤZP-S, sa na nich prepravuje podľa podmienok platných pre 2. vozňovú triedu.
 • Pri uplatnení návratkov, reklamácií a nárokov na náhradu škody, sa nevyžaduje predloženie potvrdenia o meškaní, prípadne odrieknutí vlaku. Potreba dokladovania ostatných dokumentov a dokladov ostáva zachovaná.
 • Upravené sú ujednania o vydávaní potvrdenia o meškaní vlaku. Pôvodné znenie, že dopravca vydá cestujúcemu potvrdenie o meškaní vlaku na požiadanie, po predložení cestovných dokladov, bezplatne a že v prípade meškania vlaku, na požiadanie cestujúceho, potvrdenie o meškaní vlaku vydá vlakvedúci vo vlaku alebo pokladník v ktorejkoľvek stanici sa mení na:
  Potvrdenie o meškaní vlaku ZSSK je dostupné na internetovej stránke zssk.sk/meskanie. V prípade meškania vlaku ZSSK, ktorý bol súčasťou vlakového spojenia pre využitie medzinárodného cestovného dokladu, potvrdenie o meškaní vlaku ZSSK vydá cestujúcemu na požiadanie vlakvedúci v meškajúcom vlaku alebo pokladník v ktorejkoľvek stanici.
 • Pribudla sankcia vo výške 50 € za konzumáciu alkoholu v miestach a priestoroch vyhradených pre cestujúcich s deťmi do 10 rokov.
 • Pribudla sankcia vo výške 50 € + náhrada škody za nabíjanie batérie elektrobicykla a elektrokolobežky.
 • Znižuje sa poplatok za sprostredkovanie lôžkového alebo ležadlového lístka (doteraz  za sprostredkovanie rezervácie) od cudzej železničnej správy z 10 € na 3 € za jedno miesto.
 • Zavádza sa poplatok za vloženie preukazu, resp. akéhokoľvek vhodného materiálu do ochrannej fólie vo výške 0,50 € za každý kus.
 • Mení sa typ a platnosť časových SMS sieťových cestovných lístkov TEŽ nasledovne:
  - 1-dňový obyčajný s platnosťou do 24. hodiny dňa zakúpenia sa mení na 24-hodinový s platnosťou 24 hodín od doručenia
  - 1-dňový zľavnený s platnosťou do 24. hodiny dňa zakúpenia sa mení na 24-hodinový s platnosťou 24 hodín od doručenia

Nový Prepravný poriadok ZSSK vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu alebo na internetovej stránke ZSSK.

Titulná fotografia: Os 5010 Prievidza - Nové Zámky v stanici Nitra, 28.11.2018 (c) Miroslav Sekela

Súvisiace odkazy