Zmeny v Prepravnom poriadku ZSSK

15.7.2021 8:00 Miroslav Sekela

Zmeny v Prepravnom poriadku ZSSK

Od 15. júla 2021 vstupuje do platnosti druhá zmena Prepravného poriadku ZSSK, ktorého ôsme vydanie je účinné od 18.5.2020. Aké konkrétne zmeny prináša?

 • Prepravný poriadok zavádza nové pojmy: mobilný automat na predaj cestovných lístkov umiestnený vo vlaku (MA) a stacionárny automat na predaj cestovných lístkov umiestnený na stanici (SA).
 • Traťové predplatné cestovné lístky a Žiacke traťové predplatné cestovné lístky menia svoje pomenovanie na Traťové cestovné lístky a Žiacke traťové cestovné lístky.
 • Sedemdňové časové cestovné lístky sa menia na týždenné časové cestovné lístky.
 • Kreditné konto ZSSK mení svoj názov na Zákaznícke konto ZSSK ID .
 • Povinnosť byť u dopravcu zaregistrovaný, platila v doterajšej verzii pre cestujúceho, ktorý si chcel uplatniť nárok na výdaj cestovného lístka na bezplatnú prepravu, preukazu so zákazníckou ponukou JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS, traťového cestovného lístka, sieťového cestovného lístka MAXI KLASIK (neprenosný a prenosný). Odteraz sa táto povinnosť týka aj cestujúceho uplatňujúceho si zamestnaneckú cestovnú výhodu.
 • Lôžkový/ležadlový lístok na vopred nerezervované lôžko/ležadlo možno v staniciach vybavených terminálmi KVC zakúpiť od 60 dní do času pravidelného odchodu vlaku z východovej stanice. Doteraz to bolo možné do 2 hodín pred odchodom vlaku z východovej stanice.
 • Lehoty na predaj miesteniek, lôžkových/ležadlových lístkov v staniciach bez terminálov KVC sú najskôr 60 dní a najneskôr 30 minút pred pravidelným odchodom vlaku z nástupnej stanice cestujúceho pri predaji miestenky, resp. z východovej stanice pri predaji lôžkového/ležadlového lístka. Doteraz to bolo možné najneskôr 3 hodiny pred pravidelným odchodom vlaku z východovej stanice.

 • V staniciach bez terminálu KVC je možné vrátiť miestenku najneskôr 30 minút pred odchodom vlaku z nástupnej stanice, a to len v prípade, ak bola v tejto stanici zakúpená. Doteraz bola lehota najneskôr 3 hodiny pred odchodom vlaku z nástupnej stanice, a to len v prípade, ak bola v tejto stanici zakúpená.

 • V staniciach bez terminálu KVC je možné vrátiť lôžkový/ležadlový lístok najneskôr 2 hodiny 30 minút pred plánovaným odchodom vlaku z východovej stanice, a to len v prípade, ak bol v tejto stanici zakúpený. Doteraz bola lehota najneskôr 3 hodiny pred plánovaným odchodom vlaku z východovej stanice, a to len v prípade, ak bol v tejto stanici zakúpený.

 • Sieťový cestovný lístok MAXI KLASIK neprenosný sa bude vydávať v papierovej forme bez fotografie (pričom pri kontrole vo vlaku je držiteľ povinný predložiť aj preukaz totožnosti) alebo vo forme plastového nosiča s fotografiou. Podľa doterajšej verzie Prepravného poriadku sa vydával v papierovej forme s fotografiou.

 • Sieťový cestovný lístok MAXI KLASIK prenosný sa bude vydávať bez fotografe v papierovej forme alebo vo forme plastového nosiča. Podľa doterajšej verzie Prepravného poriadku sa vydával len v papierovej forme bez fotografie.

 • Fotografia použitá na výdaj plastového nosiča musí byť farebná. Ak je fotografia na preukaze alebo plastovom nosiči nečitateľná, preukaz alebo plastový nosič sa považuje za neplatný. Doterajší Prepravný poriadok uvádzal len chýbajúcu alebo vymenenú fotografiu.

 • Polročné časové cestovné lístky a polročné cestovné lístky na bicykel a batožinu sa už v Prepravnom poriadku nenachádzajú.

 • Nemožnosť potvrdenia skoršieho nástupu cesty pre cestovné lístky na BČK sa rozšírila aj na cestovné lístky vo forme plastového nosiča.

 • Nadväzný lístok sa vydáva vo vlaku bez sankcie, len ak cestujúci uplatní podmienky hlásenej cesty, pričom sa vždy uzná príslušné zľavnené cestovné. Podmienka hlásenej cesty nebola v doterajšom Prepravnom poriadku spomenutá.

 • Pribudla možnosť kúpy 24-hodinového cestovného lístka za bicykel alebo batožinu v cene 2,50 €. Lístok platí na neobmedzený počet ciest na trati TEŽ a OŽ, a na trati PopradTatry – Tatranská Lomnica cez Studený Potok. Je možné ho zakúpiť iba prostredníctvom mobilného automatu vo vlakoch na tratiach TEŽ a OŽ.

 • Upravujú sa druhy cestovných lístkov, ktoré je možné zakúpiť vo vlakoch na tratiach TEŽ, OŽ a na trati Studený Potok – Tatranská Lomnica. Vo vlakoch na tratiach TEŽ a OŽ sa predáva iba 24-hodinový časový sieťový cestovný lístok TEŽ obyčajný a 24-hodinový cestovný lístok na bicykel a batožinu. Predaj sa uskutočňuje u rušňovodiča a v mobilnom automate, ak je predaj z mobilného automatu vo vlaku zavedený. Rušňovodič predáva iba 24-hodinový časový sieťový cestovný lístok TEŽ obyčajný a iba v čase pobytu vlaku v stanici. Vo vlakoch na trati Studený Potok – Tatranská Lomnica sa predáva iba 24-hodinový časový sieťový cestovný lístok TEŽ obyčajný. Predaj sa uskutočňuje u rušňovodiča (iba v čase pobytu vlaku v stanici).

 • Pri vrátení príplatku na SC vlaky (vrátane rezervácie miesta) sa časový úsek, od ktorého sa odvíja výška sankcie, počíta od plánovaného odchodu vlaku z nástupnej stanice. Doteraz to bolo z východovej stanice vlaku.

 • Pre trať Lučenec - Utekáč, ktorá pribudla k tratiam so Samoobslužným výpravným systémom (SVS) je možné zakúpiť 24-hodinový cestovný lístok pre trate so SVS vo výške 2 €.

Titulná fotografia: 754 011 v Kremnických Baniach; 28.7.2019 (c) Miroslav Sekela

Súvisiace odkazy