Bezpráví – stav před rekonstrukcí

8.5.2021 8:00 Dominik Havel

Bezpráví – stav před rekonstrukcí

Čtvrtého května začala v údolí Tiché Orlice výluka desetiletí, která si vynutila jednokolejný provoz a vedení expresních vlaků do Brna přes Vysočinu. Největší dopad na propustnost úseku mají letošní práce na odbočce Bezpráví, po jejím dokončení nejpozději v prosinci se úsek s jednokolejným provozem zkrátí na polovinu. Pojďme se teď podívat na to, jak trať vypadala krátce před začátkem výluky.

Protože to nemám do Bezpráví kdovíjak daleko, pojal jsem dokumentaci tratě jako součást odpoledního cyklovýletu v sobotu 24. dubna 2021. Z Hradce Králové jsem vyrazil cestou necestou přes Horní Jelení a Čertův Dub do Chocně, kam jsem dorazil po dvou hodinách jízdy (veřejnou dopravou bych byl rychlejší jen asi o půl hodiny). Bez zastávky jsem kolem skal zamířil rovnou do Pelin, kde začíná cyklostezka podél Tiché Orlice, vedoucí přes Ústí nad Orlicí až do Letohradu. Jako první mě trklo do očí, že byl zdemolován strážní domek v Mítkově, v sousedství snad šotoušsky nejproslulejších tenisových kurtů v Česku.


Místo po zdemolovaném strážním domku v Mítkově © Dominik Havel

Na příjezdu do Brandýsa nad Orlicí se cyklisté dozví, že stezka je až do Ústí nad Orlicí uzavřena (i pro chodce). Zákaz sice nikdo nerespektoval, cestou jsem ale viděl rozestavěné výhybny a rozšíření stezky v zákrutách, a tak bych chtěl na tomto místě všechny poprosit, aby od zahájení hlavní stavební činnosti zákaz respektovali. Stezka je úzká a na řadě míst nepřehledná, případné setkání s nákladním automobilem by nemuselo být úplně příjemné. Úsek se sice objíždí poměrně špatně (na obou březích řeky jsou kopce), ale co naděláme… Těšit nás může jen to, že po dokončení rekonstrukce dostane nový povrch i samotná stezka.

Vraťme se ale do Brandýsa. Brandýs nad Orlicí je poslední železniční stanice na 1. tranzitním koridoru, která neprošla ani peronizací, ani poloperonizací, a cestující tak musí při přístupu k vlakům směr Česká Třebová vstupovat do hlavní koleje. Stanice má dvě předjízdné koleje (po jedné v obou skupinách), v sousedství výpravní budovy se nachází ještě kusá manipulační kolej s boční rampou. Aby zajímavostí nebylo málo, stanice se nachází v oblouku a její čtyři koleje jsou přetnuty železničním přejezdem. Pokud zde dochází k předjíždění nákladního vlaku vlakem osobní dopravy, po celou dobu je blokována silnice III. třídy směrem na Oucmanice. Chodci mohou využít upravený propustek pod tratí, do kterého byla vložena podlážka tak, aby se jím dalo projít.


Přejezd přes čtyři staniční koleje a propustek alias podchod © Dominik Havel

Rekonstrukcí se problém s přejezdem řeší jen částečně a konečnou úlevu zjevně přinese až výstavba trati Choceň – Ústí n. O. v nové stopě, která odlehčí stávající trati. Před přejezd budou sice umístěna cestová návěstidla, koleje k nim budou ale dlouhé jen 495, resp. 563 metrů a dlouhé nákladní vlaky budou stále stát na přejezdu…


Pohled na předjízdné koleje od výpravní budovy © Dominik Havel

Dřevěná veranda u výpravní budovy je trvale zavřena. V budově samotné najdou cestující lavičky, vývěsky, kávomat a poličku s knihami. Pokladna byla t. č. už zavřená a mimo provoz bude nejméně po celou dobu výluky, kdy ve stanici žádný vlak nezastavuje a osobní vlaky jsou nahrazeny NAD. Nástupiště se nacházejí v podstatě na zhlaví a dá se k nim dostat jak z výpravní budovy, tak z cesty za zahrádkami rodinných domů. Během rekonstrukce na stejném místě vyrostou dvě jednostranná nástupiště. Oproti současnosti budou ale kolejové spojky mezi lichou a sudou skupinou umístěny už přibližně kilometr před nástupišti v prostoru přejezdu P4888 v km 265,122. V jeho sousedství se dnes nachází vybydlený strážní domek, jehož návštěva je notnou dávkou urbexu.


Úrovňová nástupiště s přístupem přes hlavní kolej jsou na prvním koridoru už raritou. © Dominik Havel

Posledním výrazným zásahem do trati byla rekonstrukce čtyř železničních mostů v roce 2000, jeden z nich se nachází krátce za stanicí Brandýs nad Orlicí ve směru na Ústí. Mosty se dají jednoduše poznat podle betonových sloupů trolejového vedení místo rezatých ocelových. Tabulka umístěná na budově v Brandýse zároveň připomíná, že rekonstrukci 5,4 miliony eur spolufinancoval program Phare, který byl tehdy součástí předvstupní pomoci kandidátským zemím EU ve střední a východní Evropě.


Zničený strážní domek v km 265,122. Přesně v tomto místě bude jedna z kolejových spojek stanice Brandýs n. O. © Dominik Havel

Zvláštní pozornost jsem věnoval zastávce Bezpráví, jež bude i s přilehlým přejezdem zrušena. Zastávka mě přivítala vskutku svéráznou atmosférou staršího pána, který si čekání na vlak zkracoval hrou na kytaru. V případě vlaku před půl šestou do České Třebové byl jediným nastupujícím. Nápodobně jeden člověk vystoupil. Dvě vnější nástupiště jsou umístěna vždy před přejezdem ve směru jízdy. Cestujícím sloužily plechové přístřešky. V době návštěvy byly již vylepeny výlukové jízdní řády se znázorněnými spoji NAD. Už jsem se chtěl divit, že všechny autobusy budou sjíždět do Bezpráví po úzké silničce, bližší popis zastávek NAD na papíře vedle ale uvádí, že zastávka NAD bude umístěna více než dva kilometry daleko na kopci na silnici spojující Dolní Libchavy a Orlické Podhůří.


R 884 Slovácký expres (R18) v Bezpráví. Od března 2021 jezdí v čele vlaků R18 šestice bílých Vectronů, pronajatých od Rolling Stock Lease. Lokomotivy od Siemensu nahradily řadu 371, jež by po přepnutí napájecí soustavy v úseku Nedakonice–Říkovice nedojela do Starého Města. © Dominik Havel

Protože cyklostezku dál do Ústí mám už projetou a není tam nic zajímavého k dokumentaci, opustil jsem údolí Orlice nahoru směrem k dnešní zastávce NAD. Cestou jsem si ještě prohlédl provizorní most přes řeku, kterých je v údolí Orlice několik a umožňují přístup těžké techniky k trati, protože v daném místě most nebyl nebo neposkytoval dostatečnou únosnost. Na úzké silnici z Bezpráví nahoru rovněž vyrostly výhybny pro míjení vozidel těžké techniky.


Jeden z provizorních mostů přes Tichou Orlici poblíž Brandýsa n. O. © Dominik Havel


Zákaz vstupu na stezku je pečlivě vyznačen u kdejaké pěšiny v lese. © Dominik Havel

Tou dobou bylo už šest hodin večer a tedy nejvyšší čas vydat se domů – přes vesničky v kopcích do Týniště, skrz Bědovickou oboru do Třebechovic a dále do Hradce. Ve Lhotách u Potštejna jsem si vyfotil nové autobusy dopravce Audis Bus, který po kapitálovém vstupu ze strany Transdevu mohl v nových smlouvách s krajem několikanásobně rozšířit oblast svého působení.


Nové autobusy Dekstra a SOR společnosti Audis Bus ve Lhotách u Potštejna. © Dominik Havel

Dodatek

V článku o výlukovém provozním konceptu jsem zapomněl zmínit, že vybrané vlaky linek R18 a Ex2 (Slovácký a Valašský expres) se v úseku Praha – Česká Třebová spojují, aby byla navýšena kapacita pro nákladní dopravu. Spojování lze samozřejmě provést jen v sedlech, pokud to délka obou vlaků umožňuje. Vzniká tím paradoxní situace, že Ex2 je kvůli spojení s R18 pomalá v celé trase, zatímco R18 jede bez zastavení aspoň z České Třebové do Olomouce.


Lokomotiva 350.020 ZSSK uprostřed spojeného vlaku linek R18 a Ex2, 6. 5. 2021 © Dominik Havel

Když jsem předevčírem měl cestu na Moravu, byl jsem zvědav, jak budou o spojování informováni cestující. Zatímco v Praze prý funguje hlášení rozlišující přední a zadní část vlaku, v Pardubicích byla Ex2 úplně inkognito, jako by vůbec neexistovala. Na tabulích byl zobrazen pouze Slovácký expres do Luhačovic, dokonce nebyly ani hlášeny informace o přímých vozech do Púchova. Železničářský pohled, že vlak nemůže jet pod dvojím označením, tedy zvítězil nad možnostmi chápání cestujícího. Ti celý princip spojování samozřejmě nechápou, takže jen v Pardubicích jsem viděl několik lidí, jak obchází lokomotivu do přední části vlaku. Za Českou Třebovou pak někdo v mém voze začal hlasitě a vulgárně nadávat pravděpodobně vlakvedoucímu, že nastoupil do části R18 a nedobrovolně pojede až do Olomouce...


Pardubice: Na tabulích se zobrazuje pouze R18. Ex2 do Púchova jako by neexistovala. 6. 5. 2021 © Dominik Havel

Na stolečcích ve vlaku mě nicméně mile překvapily informační letáky Správy železnic ohledně výluky se sloganem „Výluka = teď zpoždění, na dohled zrychlení“. Materiál uvádí rozsah prací i výluková opatření, zdůrazňuje výhody stavby pro cestující. Opomenuty nejsou ani šestihodinové noční úplné výluky, kterých bude v roce 2021 celkem 80 (!) a jež mimo jiné vedly k zajištění nutné kapacity pro nákladní dopravu i během dne.


Infoleták Správy železnic ohledně výluky v Bezpráví a stavby dálničního mostu přes stanici Uhersko, 6. 5. 2021 © Dominik Havel

Odkazy:

Galéria

Súvisiace odkazy