Velký třesk v železniční dopravě

6.4.2021 8:00 Dominik Havel

Velký třesk v železniční dopravě

Bezprostředně po Velikonocích začala rozsáhlá výluka na koridorové trati Pardubice – Česká Třebová, vynucená stavebními pracemi na přestavbě uzlu Pardubice a modernizací úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí. Opatření v osobní dopravě mají podobu změny jízdního řádu a jejím nejviditelnějším bodem je vedení dálkových vlaků Praha–Brno přes Vysočinu.

Ke změnám muselo být přistoupeno kvůli stavebním činnostem v uzlu Pardubice (aktuálně zásahy do zabezpečovacího zařízení) a na posledním nemodernizovaném úseku koridoru, kde se v délce přibližně 10 km bude jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí (výluka začne přibližně za měsíc). Jednokolejný úsek zkrátí až dokončení odbočky Bezpráví. Pro úplnost dodejme, že jde o modernizaci ve stávající stopě, která má přinést zvýšení rychlosti až na 110 km/h, peronizaci železniční stanice Brandýs nad Orlicí (dnes jediná stanice na trati Praha – Ostrava, kde cestující při nástupu a výstupu vstupují do hlavní koleje) a zrušení zastávky Bezpráví. Dokončení se plánuje na rok 2023. Tunelová varianta (dva tunely délky 1160 m a 4985 m) je teprve ve fázi přípravy a realizace se plánuje na roky 2028–2034. Z kapacitních důvodů bude zachována i původní trať.

Výlukový jízdní řád od 6. 4. 2021

Hlavní změny v dálkové dopravě přináší následující tabulka s příjezdy a odjezdy z Prahy hl.n.:

Linka

příj. (pův.)

příj. (nový)

změna

odj. (pův.)

odj. (nový)

změna

SC Pendolino

S:19

S:27

+8 min

L:40

L:12

-28 min

RJ (Ostrava)

X:07

S:22 (51,59)

+15 min

X:50

L:50 (S:30)

0 min

RJ (Brno)

X:42

X:(04–17)

+22–35 min

X:20

X:49

-29 min

LE

X:27

X:49 (09,14,31)

+22 min

X:08

L:42/S:27

-26/+19 min

Ex1 Ostravan

L:39

L:56

+17 min

S:23

S:12

-11 min

Ex2 Valašský ex.

S:39

S:56

+17 min

L:23

L:12

-11 min

Ex3 Metropolitan

S:13

S:38

+25 min

L:44

L:22

-22 min

Ex3 Vindobona

L:13

L:38

+25 min

S:44

S:22

-22 min

R18 Slovácký ex.

L:02

L:10

+8 min

S:57

S:52

-5 min

R19 Svitava

S:02

L:42

-20 min

L:57

L:33

-24 min

Vysvětlivky: S = sudá hodina, L = lichá hodina

Jak je vidět, duben 2021 přinesl největší změnu jízdních řádů dálkové železniční dopravy za několik let. Vlaky EC, Railjet a RJ budou v úseku Praha–Brno odkloněny přes Vysočinu, přičemž vlaky ČD zastaví v Kolíně (a některé ještě na Králově Poli), zatímco Regiojet většinou Kolín projede a zastaví v Židenicích. Havlíčkův Brod neobslouží žádný z přetrasovaných vlaků. Zatímco cestujícím na trase Praha–Brno se „jen“ prodlouží cestovní doba o necelou půlhodinu, spojení východních Čech s Brnem se z hodinového taktu expresní vrstvy (se zahuštěním RJ na půlhodinu přibližně každé dvě hodiny) smrskne na dvojhodinový interval InterPanterů linky R19, u které dokonce bude narušena symetrie kolem celé hodiny a přípoje na linku R14 do Liberce (volný přestup bude fungovat pouze směrem do Liberce, v opačném směru bude téměř půlhodinový nepřípoj). V Brně bude u linky R19 ostrý přestup od Vindobony z Vídně, v opačném směru si však cestující počkají asi 40 min.

V původní trase zůstane pouze půlnoční IC Jiří Bouda z Prahy, ranní Railjet Brněnský drak do Prahy a poslední Metropolitan z Budapešti do Prahy (prozatím kvůli oslabené poptávce zkrácen do Brna). Ve speciálním režimu pojedou vlaky Hungaria a Vindobona (z/do Berlína), jež nekončí v Praze. Kvůli odklonu přes Vysočinu a prodloužení cestovní doby v úseku Praha–Brno vůbec nezajedou na pražské hlavní nádraží a z Holešovic pokračují přímo přes Libeň směrem na Brno. V důsledku napjaté jízdní doby (odjezd z Holešovic v X:26 místo X:22 u vlaků z hl.n.) nestihnou tyto dva páry vlaků ani zastávku v Kolíně.

U vlaků Českých drah v relaci Praha–Olomouc se projevuje spíše jen výlukové prodloužení jízdních dob tak, aby od Ústí n. O. na východ byly zachovány staré časové polohy a přípoje na regionální vlaky (týká se zejména závazkových Ex2 a R18). Komerční vlaky Ex1 Ostravan nově zastavují v Chocni. Zato soukromí dopravci byli dotlačeni k rozpadu složených hodinových intervalů, kdy posilové spoje Regiojetu odjíždí v jinou minutu než kmenová nabídka a Leo Express přistoupil k úplné změně provozního konceptu. V Přerově bude během dne docházet ke dvěma rozpojováním a jednomu spojování souprav z Prahy na Ostravu a Staré Město a opačně. Závazkové vlaky Leo Express Orlice jsou zrušeny.


Spojení Pardubic s Brnem bude během následujících dvou let výhradně na bedrech InterPanterů linky R19, 27. 9. 2017 © Dominik Havel

Změny v regionální dopravě

Velký třesk v dálkové dopravě pochopitelně vyvolal i změny v regionální dopravě, zejména v Pardubickém kraji. Osobní vlaky na trati Kolín – Česká Třebová teď místo hodinového taktu v důsledku rozpadu prokladu R18 a R19 připomínají spíše interval 45+75 min s tím, že v Kolíně zůstala pouze vazba z R18 z Prahy a na R19 do Prahy. Přestupy v Chocni mezi osobními vlaky a rychlíky překvapivě fungují, byť v jednom ze čtyř případů pouze v jednom směru. Osobní vlaky kvůli kapacitě uzlu přišly o dlouhý pobyt v Pardubicích.

Přizpůsobeny musely být i polohy vlaků na okolních tratích, například Přelouč – Heřmanův Městec (zajištěny návaznosti na nové polohy R a Os) nebo Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče. Vlaky linky R19 totiž opustily uzel v celou Svitavy a nově se ve Svitavách potkávají kolem 40. minuty v lichou hodinu. Provoz na trati 261 se tak musel adaptovat na koridorovou asymetrii a z Poličky se stal nově uzel v deset (některé vlaky ale zůstaly v původní poloze). Trati Choceň – Litomyšl změněný jízdní řád naopak pomohl, protože místo čtvrthodinového přestupu v relaci Pardubice – Vysoké Mýto (vyvolaného míjením rychlíků až kdesi u Brandýsa) se teď rychlíky v obou směrech potkávají v Chocni kolem S:20, na což bylo možné (opět asymetricky…) navázat osobní vlaky. V lichou hodinu takové setkání ale nefunguje, protože linky R18 a R19 drží navzájem odlišné minuty symetrie.

Na nové polohy vlaků R18 a R19 se přizpůsobil i Leo Express Tenders na trati 024. Příjemným bonusem pro cestující je vedení vlaků z Moravského Karlova až do České Třebové každé dvě hodiny (patrně jako následek uvolněné kapacity a příprava na výlukové ukončení Os z Kolína v Chocni během jednokolejného provozu, který s cca měsíčním odstupem nastane). Méně příjemné jsou vyloženě minutové nepřípoje v Lichkově ve směru Kłodzko – Ústí nad Orlicí. Poslední spojení z Polska do Čech je tak kvůli chybějícím čtyřem minutám okořeněno o dvouhodinové zevlování v Lichkově. Tedy pokud teď vůbec někdo přes hranici jede…


Jednotka Alstom Coradia LINT 41 dopravce Leo Express Tenders opouští zastávku Dolní Dobrouč a odjíždí do Letohradu, 23. 8. 2020 © Dominik Havel

Upraveny byly i vcelku oblíbené tangenciální spěšné vlaky Choceň–Náchod, navázané na rychlíky R19 Svitava. Zatímco ve směru do Náchoda zůstala časová poloha přibližně stejná a jen se lehce prodloužil přestup, v opačném směru musí vlaky vyrážet z Náchoda už v celou tak, aby stihly R19 přesně o hodinu později v Chocni. Spojení ve směru Broumov – Brno se tím sice zrychlilo (broumovské Sp jsou v Náchodě také v celou hodinu), avšak do Týniště nad Orlicí přijedou teď spěšné vlaky až pár minut po uzlu v půl a proklad mezi Os a Sp Náchod – Týniště už spíše nefunguje než funguje…

Tolik na ukázku toho, jaké problémy dokáže způsobit modernizace koridoru a změna poloh vlaků včetně různých minut symetrie. Výčet změn není úplný, změny se týkají mnohem více tratí, než je v článku uvedeno, a podrobnější rozpis najdete na Zdopravy. Dopady na přestupy mezi vlaky a autobusy by byly na delší pojednání, například mezi Svitavami a Moravskou Třebovou ale k určité změně došlo a o víkendu autobusy uzel „ve čtyřicet“ respektují. Ve všední den se však jezdí, jako by se nic nedělo, byť je samozřejmě otázka, jestli by případná změna nenadělala víc škody místním než současný stav hrstce přestupujících.

Závěr

Aniž bych měl k dispozici nákresný jízdní řád onoho „velkého třesku“, na odjezdech z Pardubic je patrné sdružování vlaků dálkové dopravy do „slotů“ po 40 minutách tak, aby se v jednokolejném úseku oba směry vystřídaly. Tím se dají zdůvodnit i rozpady existujících složených hodinových taktů na více dvouhodinových. Pozitivní vliv asymetrie R19 je vidět na příkladu Svitav, na druhou stranu v případě návazností na R14 a Sp směr Náchod je spíše na obtíž. Možná si všimnete něčeho dalšího.


Znázornění dálkových vlaků ve stanici Pardubice hl.n. po změně JŘ 6. 4. 2021 © Dominik Havel

Při tvorbě nového JŘ byla údajně ponechána třetina kapacity pro nákladní vlaky zejména v ose Choceň–Olomouc. Vlaky směrem na Brno se Správa železnic snaží odklonit přes Vysočinu, od dnešní půlnoci proto nabízí dopravcům služby státního postrku, zprostředkovaného Regiojetem.

Ať už jsou nové jízdní řády jakékoli, v JŘ 2022 bude ještě více „veselo“. Na rok se totiž uzavře úsek Brno–Blansko a během léta se přidá ještě další „nickolejný provoz“ Svitavy – Březová nad Svitavou, čímž vznikne „ostrovní provoz Morava“ v nezávislé trakci s návozem vozidel přes Chornici. Cesta z východu Čech na jižní Moravu tak bude ještě o něco zajímavější a je dost možné, že v případě cesty z Hradce Králové se ke dvěma nickolejným provozům v údolí Svitavy přidá ještě výluka Hradec Králové – Pardubice kvůli zdvojkolejnění tratě, čímž se z dříve atraktivního a konkurenceschopného spojení stane spíše stezka odvahy pro otrlé…

Přílohy

Prameny a odkazy

Úvodní snímek: Railjet ÖBB mezi Bezprávím a Ústím n. Orlicí, 24. 9. 2019 © Dominik Havel

Súvisiace odkazy