Trojica otvorených dverí DB

19.9.2019 8:00 Helmut Böhme

Trojica otvorených dverí DB

V posledných augustových týždňoch som mal príležitosť navštíviť hneď tri miesta, kde sa dalo legálne pozrieť takpovediac za kulisy výkonných jednotiek nemeckého národného železničného dopravcu. Išlo o objekty rozdielneho druhu a poslania: opravárenské pracovisko DB Cargo v Senftenberu, železničné múzeum Deutsche Bahn v Halle(Saale) a opravovňu elektrických rušňov DB v Dessau. Všade sa dalo vidieť a zvečniť čosi zaujímavé, čo si nechcem nechať iba pre seba.

17.8.2019 – Opravovňa DB Cargo Senftenberg

Po príchode na stanicu som očakával aspoň akýsi plagát alebo popis, ako sa do opravovne DB Cargo, ktorá oslavovala storočnicu, dostať, ale márne. No dobre, mapu som si vopred vytlačil, tak som cestu našiel. Stanica je veľmi dlhá a tak ma čakal dvojkilometrová cesta pešo. Bol som jediný blázon, kto tak urobil – ostatní išli autom alebo na bicykli. Počas presunu som dokumentoval posun na zvážnom pahorku.


Lokomotíva 296 889-1 v akcii

Medzi množstvom vagónov, zrejme čakajúcich na opravu, som zaznamenal aj niektoré zahraničné.


Výsypné vozy PKP Cargo

Až kúsok pred cieľom som u cesty objavil prvú smerovku, pred balvanom, ktorý kedysi vyťažili z hnedouhoľnej povrchovej bane.


Starý balvan a nová smerovka

Ústredným bodom akcie bola točňa, z ktorej posunovací rušeň vozil návštevníkov po areáli opravovne.


Posunovacia lokomotíva 294.702-6

Na snímke vzadu vľavo stojí elektrický rušeň firmy Hector Rail a vpravo jeden z mnohých ragulinov, v Nemecku prezývaných Ludmilla. Zaujímavejšie to však bolo v rotunde, kde návštevníci mohli prítomným pracovníkom klásť otázky. Všimol som si aj to, ako mnohí miestni dôchodcovia rodinným príslušníkom ukazovali, kde kedysi robili.


V rotunde sa nie veľmi dobre fotografovalo

Keď som sa aj ja zviezol na pendlujúcom rušni, urobil som aj snímku malej „rušňoparády“ naruby.


Staršie aj novšie rušne ako exponáty akcie

Po návrate na stanicu som zachytil jednu Ludmillu, ktorá so svojím vlakom musela čakať, až odíde elektrická jednotka, ktorou som sa vrátil domov.


Stanica Senftenberg

Ďalšie snímky z toho dňa nájdete v mojej verejnej galérii.

25.8.2019 - Železničné múzeum DB Halle(Saale)

V tomto prípade žiadna pešia túra nehrozila. Z hlavnej stanice v Halle je najlepšie ísť jednu zastávku S-Bahnom smer Halle-Trotha.


Zastávka Steintorbrücke je priamo u múzea

V múzeu prebiehal druhý deň víkendovej akcie nazvanej Großes Sommerfest - Von der Reichsbahn zur DB AG (Veľká letná slávnosť – Od Ríšskej dráhy k DB AG). Pred rotundou bývalej výhrevne bola výstava rušňov.


Parné a motorové lokomotívy na lúčoch točne

Časť múzea slúži aj pre údržbu vozidiel. Na jeho okraji som objavil akýsi materiál pre vnútorné vybavenie, ktorý príslušná firma očividne dodáva aj na Slovensko.


Slovenčina ako „svetový jazyk“

Vystavené rušne sa prezentovali na točni, kam ich vyťahovala pôvodne pre vojenské účely vyrobená lokomotíva radu V36 (na snímke úplne vpravo). Terajšie múzeum je ostatne bývalý Výskumný a vývojový strojový ústav DR (Versuchs- und Entwicklungsstelle Maschinenwirtschaft), ktorý na svoje testovanie používal napríklad také vozidlá ako rekordný parný rušeň 18.201 alebo dva na vyššiu rýchlosť prestavané elektrické rušne radu E18.


Rušňoparáda

V meste boli toho dňa oslavy spojené s večerným lampiónovým sprievodom aj inými atrakciami pre deti. Preto som sa z múzea presunul električkou k miestnej parkovej železničke.


Parková železnica na ostrove Peißnitz

Na jej okruhu premávali dve súpravy.


Druhá súprava pred odchodom zo stanice

Zvyšné fotografie z výletu do Halle sú prístupné na zvyčajnom mieste.

31.8.2019 - Opravovňa DB Dessau

DB Fahrzeuginstandhaltung, Werk Dessau má na dosah železničnú zastávku Dessau Süd (juh), ibaže na nej regionálny expres z Lipska do Magdeburgu, ktorým som cestoval, nestaví. Mohol som sa tam vrátiť po polhodinovom pobyte na hlavnej stanici. Tam som si chcel vyfotiť známy poschodový motorový vozeň na linke do Wörlitzu, ten sa ale zasa raz pokazil a pretože náhrada nebola, zaviedli tam NAD. Po príchode na južnú zastávku som videl veľký nával návštevníkov veľkých osláv, ktorí sa okrem iného mohli povoziť na dvoch rušňoch.


Dvojica „elektrických vozňov“ čaká na cestujúcich

V halách predstavovali všemožné opravárske činnosti. V jednej čakali na opravu prevažne elektrické jednotky.


Atmosféra v opravárenskej hale

V rozsiahlom koľajisku bola veľká výstava elektrických rušňov.


Čulý ruch okolo vystavených lokomotív

Pri viac ako 30° pána Celsiusa som nemal chuť sa tam dlhšiu dobu zdržiavať, tak som sa okolo jednej popoludní vydal na cestu domov. A tam fotografie z poslednej augustovej „zážitkovej jazdy“ zverejnil v príslušnej galérii.

Prepracoval PhDr. Zbyněk Zlinský