Ohlédnutí za oslavami 140 let trati Brno – Přerov

14.10.2009 8:00 Stanislav Plachý

Ohlédnutí za oslavami 140 let trati Brno – Přerov

O této akci jsem se dozvěděl celkem náhodně, doslova týden předem, a to v železničním depu v Brně-Maloměřicích, při Dnu železnice, Sobotní den bych jinak asi strávil, jako tradičně, na akci Na kole vinohrady Uherskohradišťska. Což je velice atraktivní akce na Slovácku, která má celkem slušnou návštěvnost. Výroční akce 140 let trati Brno – Přerov se ale neopakuje každý den, tak byla má volba celkem jasná a nelitoval jsem ani minutu svého rozhodnutí.

 

 


V letošním roce je to přesně 140 let od příjezdu prvního vlaku z Brna do Přerova. Poprvé bylo možno spatřit projíždějící vlak po rozestavěné části trati 16. dubna 1868. Stavba celé tratě trvala pouhých 21 měsíců a v polovině července 1869 byla celá trať sjízdná. První zkušební jízda na trati Brno – Přerov byla uskutečněna 5. srpna 1869. Dne 29. srpna 1869 projížděly tratí zvláštní vlaky z obou směrů do Rousínova na slavnost stého výročí orby císaře Josefa II. u Staňkovic. Následující den byl zahájen pravidelný železniční provoz mezi Brnem a Přerovem.

R 736 Bohumín - Brno hl.n. opouští Přerov © Stanislav Plachý

Letos symbolický vlak z Brna přivezla brněnská šlechtična 475 101. Lokomotiva byla vyrobena ve Škodových závodech v Plzni v roce 1947. Sama lokomotiva prožila před 1,5 rokem své znovuoživení. Ráno v 9:20 se vydal parní vlak směr Přerov. Parní lokomotiva dorazila do cílové stanice okolo 12:20 na čtvrté přerovské nástupiště a dovezla sebou 9 vagónů. Soupravu tvořilo 7 rybáků, poštovní vůz (s upomínkovými předměty a výročním razítkem) a vůz první třídy (Aa 1142), který dojel až z Pardubic.
 
475 101 se zvláštním vlakem z Brna u čtvrtého nástupiště přerovské stanice © Stanislav Plachý
 
Pro cestující nejen parního vlaku bylo přichystáno před nádražní budovou občerstvení, které zajistil místní pivovar Zubr, dále pak hudební produkce country skupiny Letokruhy a prodej upomínkových předmětů s železniční tématikou. I DPOV Přerov přispěly svou troškou do mlýna. Vedení DPOV při této příležitosti zpřístupnilo veřejnosti své opravny, kde byl po příjezdu Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout opravny za provozu a shlédnou tak opravárenskou činnost v akci.
 
Opravovaná 111.019-6 v dílně © Stanislav Plachý
 
DPOV nachystaly ještě jeden malý bonusek v podobě dieselové lokomotivy BN 60 (dnes 706.606-1), která byla přistavena pro návštěvníky, především pro ty nejmenší. Mašinka jezdila celé odpoledne po areálu opraven až do odjezdu parního vlaku zpět do Brna. Pro širokou veřejnost zpřístupnil Klub železničních modelářů a přátel železnice Přerov své kolejiště, které se nachází též v areálu DPOV.
 
706.606-1 (BN 60) před administrativní budovou DPOV a útulkem modelářů © Stanislav Plachý
Parní vlak bylo možné v Přerově obdivovat asi 3 hodiny. V průběhu této doby došlo k otáčení šlechtičny na točně za velkého zájmu fotografů a kameramanů a následně k doplňování vody. To zajišťovali přerovští hasiči. V 15:25 se parní vlak rozloučil s fotografy a odjel zpět do své domovské stanice Brna. Jako poslední bonusek při zpáteční cestě domů jsem byl kamarádem Michalem Konvicou upozorněn na raritu, která je s největší pravděpodobností poslední v ČR, protože v Břeclavi už neexistuje.
 
Předchůdce "Pragotronu" v akci © Stanislav Plachý
 
Na druhém nástupišti se nachází, trochu zaprášený předchůdce dnešního Elelektročasu (dříve Pragotronu). Jedná se o mechanický ukazatel směru jízdy, který se dnes již nepoužívá, ale je stále ve funkčním stavu. Doufejme, že tato rarita zůstane spolu s původními sloupy zachována při rekonstrukci celé železniční stanice, která se nezadržitelně blíží.


Video 63 MB © Stanislav Plachý

 
Titulní snímek: 475 101 při doplňování vody © Stanislav Plachý

Galéria

Súvisiace odkazy