Návrhy: Dopravná štúdia Námestia SNP a Kamenného námestia v Bratislave

13.4.2021 6:00Zdroj: iMHD

Táto dopravná štúdia je reakciou na návrhy revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia, prezentované Metropolitným inštitútom Bratislavy. Dopravná štúdia čerpá prevažne z návrhu tímu SADAR+VUGA, ktorý počíta so zrušením cestnej dopravy medzi Štúrovou a Špitálskou cez priestor Námestia SNP, resp. Kamenného námestia, prestavbou tratí a zastávok električiek, a vybudovaním nového trolejbusového obratiska okolo napojenia navrhovaných podzemných garáží. Prezentácie skupiny Rehwaldt Landscape Architects a víťazný návrh z dielne Atelier Loidl Landschaftsarchitekten Berlin GmbH sú z dopravného hľadiska menej inovatívne, líšia sa iba v detailoch ako napr. odlišnej polohe vedenia trolejbusu cez Kamenné námestie. Naznačujú novú blokovú trolejbusovú slučku z Dunajskej na Špitálsku a ďalej cez Rajskú späť na Dunajskú, ktorá má nahradiť súčasnú blokovú slučku cez ulice 29. augusta, Cintorínska, Rajská a Dunajská. Prezentácia autorov Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT sa po dopravnej stránke najviac približuje súčasnému stavu, ponecháva jazdné pruhy medzi Špitálskou a Štúrovou v súčasnom trasovaní, navrhuje električkové zastávky viedenského typu. Z dopravného hľadiska ide o konzervatívny prístup bez zásadnejších zmien.

Celú správu nájdete na tomto odkaze.