Bratislava - križovanie tratí filiálka - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Mimoúrovňové križovanie železničných tratí. Neeliktrifikovaná časť je železnica medzi ŽST Bratislava predmestie a Bratislava filiálka. Po moste smeruje elektrifikovaná železničná trať číslo 607 zo ŽST Bratislava hl. st do ŽST Bratislava Nové Mesto.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu