Martin v km 306.077 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Martin, priecestie v km 306.077 cez účelovú komunikáciu, závislé na vchodovom a odchovom návestidle ŽST Martin. PZM (Priecestné zariadenie mechanické so závorami 1. kategórie).

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu