CS 40 A

Parná akumulačná lokomotíva CS 40 A

Parná akumulačná (bezohňová) lokomotíva 1435 CS 40A bola určená na prevádzku v závodoch s hroziacim nebezpečím vzniku požiaru. Vzhľadom k svojim nízkym urdžovacím nákladom bola jej prevádzka vhodná v priemyselných podnikoch všade tam, kde bol dostupný zdroj pary s dostatečným pretlakom.

V ČKD Praha bolo vyrobených celkovo 20 týchto lokomotív - 15 v roku 1955 a 5 v roku 1956. Okrem tohto typu sa vyrábali takmer zhodné lokomotívy typu 1435 CS 25A. Bolo vyrobených celkovo 10 kusov a líšili sa v maximálnom pretlaku v zásobníku (2,5MPa). Lokomotívy boli konstrukčne aj vzhľadovo rovnaké, líšili sa iba v prevedení kotla.

Info prevzaté a ďalšie informácie o lokomotíve nájdete na adrese: http://kpkv.hyperlink.cz/vozidla/katalogparlok.html